Насловна Јавне набавке

Јавне набавке 2015

Предходна обавештења

Назив јавне набавке Датум промене
ЈН 1.1.1 / 2015 - Лекови 17.05.2016.год
ЈН 1.1.34 / 2015 - Прехрамбени производи за исхрану болесника 31.03.2015.год
ЈН 1.1.11 / 2015 - Шавни материјал за потребе Клиничког центра 07.03.2016.год
ЈН 1.1.22 / 2015 - Хемикалије и реагенси 07.09.2015.год
ЈН 1.1.49 / 2015 - Природни гас 09.03.2015.год
ЈН 1.1.17 / 2015 - Потрошни материјал за Нуклеарну медицину 18.03.2015.год
ЈН 1.1.42 / 2015 - Канцеларијски материјал 23.02.2015.год
ЈН 1.2.1 / 2015 - Организовани превоз радника 02.04.2015.год
ЈН 1.1.36 / 2015 - Општи технички материјал 23.04.2015.год
ЈНМВ 1.2.53/2015 услуге Одржавање и поправка са заменом резер. делова постројења за прераду воде произвођача Сутјеска тип "ВРО 2000" за потребе КЦ Ниш 18.02.2015.год
ЈН 1.1.41 - Специфични портошни материјал за операцију витректомија 26.03.2015.год
ЈН 1.2.4/2015 Испитивање и контрола безбедоносне опреме 12.02.2015.год
ЈН 1.1.16 /2015 - Потршни материјал за кардиологију 08.04.2015.год
ЈН 1.2.13 / 2015 Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме производјача General electric‏ 03.04.2015.год
ЈН 1.1.9 / 2015 - Општи санитетски и медицински потрошни материјал 04.09.2015.год
JН 1.1.15 / 2015 - Потрошни материјал за радиологију 27.05.2015.год
JН 1.1.10 / 2015 - Дезинфекциона средства, по партијама, отворен поступак 03.09.2015.год
ЈН 1.1.39 / 2015 - Потрошни материјал за стерилизацију 23.03.2015.год
JН 1.1.32 / 2015 - Уградни материјал за неурохирургију, по партијама, отворен поступак 17.04.2015.год
ЈН 1.1.40 / 2015 - Потршни технички материјал за радиотерапију 07.04.2015.год
ЈН 1.1.37 / 2015 - Специфични технички материјал разник произвођача 31.03.2015.год
ЈН 1.1.20 / 2015 - Реагенси за тромбостат Бехнк Електроник, за анализатор ЦД Рубy, ЦД 1800, Цобас Е411, Алегриа, Пентра 80XЛ и Пентра ЕС60 18.03.2015.год
ЈН 1.1.23 / 2015 - Лабораторијски потрошни материјал 30.04.2015.год
ЈН 1.1.44 / 2015 - Материјал за одељење безбедности 14.04.2015.год
ЈН 1.2.55 / 2015 - Одржавање и поправка лифтова са заменом резервних делова 02.03.2015.год
JН 1.1.13 / 2015 - Потрошни материјал за интернистичке гране, по групама, са припадајућим партијама 19.05.2015.год
ЈН 1.1.47 / 2015 - Енергенти и остали гасови 02.04.2015.год
ЈН 1.1.12 / 2015 - Потрошни материјал за хируршке гране, по групама са припадајућим партијама 28.04.2015.год
JН 1.1.19 / 2015 - Реагенси за анализаторе Beckman-Coulter AU 680, Beckman Coulter AcT Diff i Beckman Coulter Hmx, Beckman Dxl 600, Gem Premier 3000 и реагенси за коагулометар Illab 300 plus 13.02.2015.год
ЈН 1.2.8 / 2015 - Услуга периодичне обнове знања у зони зрачења 06.03.2015.год
ЈН 1.2.29 - Одржавање и поправака, са заменом резервних делова опреме произвођача OLYMPUS 16.04.2015.год
ЈН 1.1.21 / 2015 - Реагенси за анализаторе IMMULITE 2000 и BN II-DADE BEHRING 24.03.2015.год
ЈН 1.2.22 / 2015 - Услуге одржавања и поправке за заменом резервних делова  опреме произвођача "Johnson&Johnson" 19.03.2015.год
ЈН 1.1.14 / 2015 - Потрошни материјал за анестезију 11.06.2015.год
ЈН 1.2.10 / 2015 - Услуге одржавања и поправке за заменом резервних делова  опреме произвођача "Drager" 27.04.2015.год
ЈН 1.1.18 / 2015 - Потрошни материјал за патологију 21.05.2015.год
ЈН 1.2.59 / 2015 - Контрола лифтофа 26.03.2015.год
JН 1.2.14 / 2015 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме производјаца "IMS Italy", за дигитални мамограф марке "Giotto" 23.04.2015.год
ЈН 1.1.30 / 2015 - Уградни материјал таплери, мрежице и силиконски имплантати по групама са припадајућим партијама 11.08.2015.год
ЈН 1.2.65 / 2015 - Контрола, сервис и израда документације за употребу моторола 26.03.2015.год
ЈН 1.2.43 / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова апарата за операцију катаракте и операционих ласера 07.05.2015.год
ЈН 1.2.56 - Одржавање електричних мотора и пумпи 09.04.2015.год
JН 1.2.11 /2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова апарата Fresenius 23.04.2015.год
ЈН 1.2.47-1 / 2015 - Услуге одржавања и поправки са зам. рез.делова пумпи гасне котларнице и подстаница 26.06.2015.год
ЈН 1.2.48 / 2015 -  Услуга одржавања и поправка за заменом резервних делова видео надзора, интерфона и телефонске централе са припадајућом инсталацијом, мониторима, штампачима, скенером и копир апарта 23.03.2015.год
ЈН 1.2.60 / 2015 - Баждарење апарата за крвни притисак 02.04.2015.год
ЈН 1.1.35 / 2015 - Материјал за одржавање чистоће 01.06.2015.год
ЈН 1.2.39 / 2015 - Услуге одржавања књиговоственог програма NexTBIZ 14.05.2015.год
ЈН 1.2.58 / 2015 - Контрола антистатик подова 03.04.2015.год
JН 1.1.31 / 2015 - Уграни материјал у ОРЛ 29.04.2015.год
ЈН 1.2.20 / 2015 - Услуге одржавања и поправке за заменом резервних делова и опреме произвођача "AESCULAP AG" 19.05.2015.год
ЈН 1.2.70 / 2015 - Услуге интернета за потребе Клиничког центра Ниш 22.05.2015.год
ЈН 1.2.3 / 2015 - Осигурање возила 24.04.2015.год
ЈН 1.1.24 / 2015 - Ендопротезе у ортопедији 09.06.2015.год
ЈН 1.1.25 / 2015 - Остали уградни материјал у ортопедији 17.06.2015.год
ЈН 1.2.44 / 2015 - Услуге сервиса расхладних уређаја 05.05.2015.год
ЈН 1.2.15 / 2015 - Услуге одржавања и поправке за заменом резервних делова и опреме произвођача "TOSHIBA" i "AGFA" 22.05.2015.год
ЈН 1.2.71 / 2015 - Услуге дезинфекције, дератизације и дезинсекције 14.04.2015.год
ЈН 1.1.38 / 2015 - Радиоактивни извори 01.06.2015.год
ЈН 1.2.12 / 2015 - Услуге одржавања и поправке за заменом резервних делова и опреме произвођача "Gambro Lundia AB Gambro Export" 05.06.2015.год
ЈН 1.2.46 / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова возила, по партијама 09.06.2015.год
ЈН 1.2.49 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова ултразвучних апарата 10.07.2015.год
ЈН 1.2.45 / 2015 - Услуга oдржавањa и поправки са заменом резервних делова машина за прање, сушење и шивење,по партијама 27.05.2015.год
ЈН 1.1.1. HP / 2015 - Лек Клофарабин за потребе Клинике за хематологију Клиницког центра Нис за период од 2 месеца у 2015. години 21.05.2015.год
ЈН 1.2.19 / 2015 - Услуге одржавања IMPAC MOSAIQ за потребе Клинике за онкологију 09.06.2015.год
ЈН 1.2.69 / 2015 - Услуге мобилне телефоније 22.07.2015.год
JН 1.2.47-2 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и постројења запроизводњу топлотне енергије 23.06.2015.год
ЈН 1.2.71по / 2015 - Услуге дезинфекције, дератизације и дезинсекције 08.06.2015.год
ЈН 1.1.12/п1 / 2015 - Потрошни материјал за хируршке гране, по групама са припадајућим партијама 07.07.2015.год
ЈН 1.2.47-3 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и постројења запроизводњу топлотне енергије 02.07.2015.год
ЈН 1.1.36-1 / 2015 - Резервни делови за рачунарску опрему, активну и пасивну мрежну опрему 09.07.2015.год
ЈН 1.1.22-1 / 2015 - Хемикалије и реагенси 09.07.2015.год
ЈН 1.1.1 П2 / 2015 - Лекови 30.06.2015.год
ЈН 1.2.24 / 2015 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме производјаца "Acoma medical industry Co Ltd", Токио, Јапан, 30.06.2015.год
ЈН 1.1.57 / 2015 - Медицинска опрема за сале 31.07.2015.год
ЈН 1.2.47-4 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и постројења запроизводњу топлотне енергије 25.06.2015.год
ЈН 1.1.22-П / 2015 - Хемикалије и реагенси са припадајућим партијама 02.07.2015.год
ЈН 1.2.16 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме "EI Jugorendgen Niš" 29.06.2015.год
ЈН 1.2.47-5 / 2015 - Услуге одржавања и сервисирања са заменом резервних делова централног система надзора и управљања, аутоматике и опреме електро ормана у топлани и подстаницама Одсека гасне котларнице 14.08.2015.год
ЈН 1.1.2 / 2015 - Набавка медицинског кисеоника 13.07.2015.год
ЈН 1.1.36-П2 / 2015 - Технички материјал општи 14.07.2015.год
ЈН 1.2.57 / 2015 - Услуге редовног одржавања "Astreos Pacs" серверског система 30.06.2015.год
ЈН 1.2.72 / 2015 - Хотелске услуге 22.06.2015.год
ЈН 1.2.47 / 2015 - Услуге одржавања и поправки са зам. рез.делова пумпи гасне котларнице и подстаница 29.06.2015.год
ЈН 1.2.54 / 2015 - Одржавање и замена филтера за ламинарне коморе 03.07.2015.год
JН 1.2.63 / 2015 - Мерење емисије димних гасова 22.06.2015.год
ЈН 1.2.40 / 2015 - Лабораторијски информациони програм 14.07.2015.год
ЈН 1.2.66 / 2015 - Контрола система за централну вентилацију у зони зрачења 25.06.2015.год
JН 1.1.13 П-2 / 2015 - Потрошни материјал за интернистичке гране, за партије 7,10,16,21,26,38,42,44 и 49 23.07.2015.год
ЈН 1.2.5 / 2015 - Преглед и испитивање електричних инсталација свих објеката 16.09.2015.год
ЈН 1.2.17 / 2015 - Оджавање и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Shimadzu", "Ziehm"  и "Aloka" 03.07.2015.год
ЈН 1.2.60 ПО / 2015 - Баждарење апарата за крвни притисак 02.07.2015.год
ЈН 1.1.38-1 / 2015 - Радиоактивни извори 16.07.2015.год
ЈН 1.2.26 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Proxima" Ниш 17.07.2015.год
ЈН 1.1.18-23-1 / 2015 - Хемикалије за патологију и лабораторијски потрошни материјал 04.09.2015.год
ЈН 1.1.25-П 2 / 2015 - Остали уградни материјал 20.07.2015.год
JН 1.1.22-2 / 2015 - Хемикалије и реагенси 06.08.2015.год
ЈН 1.1.1-П1 / 2015 - Лекови 18.06.2015.год
ЈН 1.1.9-П / 2015 - Општи санитетски и медицински потрошни материјал 15.06.2015.год
ЈН 1.2.62 / 2015 - Конторла опреме у трафостаницама 14.07.2015.год
ЈН 1.1.36-П 1 / 2015 - Технички материјал општи 30.06.2015.год
ЈН 1.1.22-3 / 2015 - Хемикалије и реагенси 03.07.2015.год
ЈН 1.1.58 / 2015 - Набавка и замена Straton рендгенске цеви TXA Straton O за потребе CT симулатора Somatom sensation Open, произвођача "Siemens" за потребе Клинике за онкологију 26.08.2015.год
ЈН 1.2.46 по / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова возила 04.08.2015.год
ЈН 1.2.9 / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова произвођача "Siemens" 04.07.2016.год
ЈН 1.1.25 п1 / 2015 - Остали уградни материјал 07.07.2015.год
ЈН 1.1.24-1 / 2015 - Ендопротезе у ортопедији 31.07.2015.год
ЈН 1.2.69-1 / 2015 - Услуге фиксне телефоније 07.09.2015.год
ЈН 1.1.12-П2 / 2015 - Потрошни материјал за хируршке гране, по групама са припадајућим партијама 13.07.2015.год
ЈН 1.2.51 / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова аутоматски парних стерилизатора 13.07.2015.год
ЈН 1.1.13 П1 / 2015 - Потрошни материјал за интернистичке гране 20.07.2015.год
ЈН 1.1.13-1 / 2015 - Потрошни материјал за интернистичке гране 24.09.2015.год
ЈН 1.2.18 / 2015 - Услуге одржавање и поправке за заменом резервних делова производђача "Nihon cohden", "Hamilton Medical AG", и "Melag" 26.08.2015.год
ЈН 1.1.37-1 / 2015 - Специфични потрошни материјал 16.09.2015.год
ЈН 1.1.43 / 2015 - Службена одећа и текстил 01.10.2015.год
ЈН 1.1.45 / 2015 - Дозатори 10.08.2015.год
ЈН 1.2.46 по 1 / 2015 - Одржавање и поправка возила Opel Astra са заменом резервних делова 28.08.2015.год
ЈН 1.2.47 П / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова и опреме постројења за производњу топлотне енергије 04.09.2015.год
ЈН 1.2.45 по / 2015 - услуге oдржавањa и поправки са заменом резервних делова машина за прање, сушење и шивење 11.08.2015.год
ЈН 1.2.51-ПО / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова аутоматски парних стерилизатора 25.08.2015.год
ЈН 1.2.7 / 2015 - Испитивање опрема и просторија у зони зрачења 27.08.2015.год
ЈН 1.2.6 / 2015 - Очитавање ТЛД карица за раднике у зони јонизујећег зрачења (отвореног и затвореног извора) 21.08.2015.год
ЈН 1.1.30-П-1 / 2015 - Уградни материјал таплери, мрежице и силиконски имплантати по групама са припадајућим партијама 04.08.2015.год
ЈН 1.2.40-П / 2015 - Услуге одржавања лабораторијског информационг система 06.08.2015.год
ЈН 1.1.31-ПО / 2015 - Уграни материјал у ОРЛ 09.10.2015.год
ЈН 1.2.23 / 2015 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача Fisher&Paykel Healtcare и SLE Ltd. 02.10.2015.год
ЈН 1.1.15-П / 2015 - Потрошни материјал у радиологији по групама 10.09.2015.год
ЈН 1.2.41 / 2015 - Oдржавања и поправки са заменом резервних делова монитора, екг апарата, тест оптерећења, дефибрилатора, холтера, ктг апарата и респиратора, разних произвођача 16.09.2015.год
ЈН 1.1.50 / 2015 - Медицинска опрема - аспиратора 13.10.2015.год
ЈН 1.1.57-П / 2015 / Медицинска опрема за сале - електрохируршки нож 14.08.2015.год
ЈН 1.2.28 / 2015 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме производјаца "beckman-coulter" и "instrumentation laboratory" 29.09.2015.год
ЈН 1.1.54 Таблети 02.11.2015.год
ЈН 1.2.30  Таблети Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "PENTAX"  02.10.2015.год
ЈН 1.1.36-2 Индустријска со 03.11.2015.год
JН 1.2.35 УСЛУГЕ ОДРЖ. И ПОПР. СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА"MINDRAY" 21.10.2015.год
ЈН 1.2.36 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова ласера A.R.C. Laser GmbH, модел Q-las10 03.11.2015.год
ЈН 1.1.12-1 / 2015 - Потрошни материјал за стрес инконтиненцију код жена 04.11.2015.год
ЈН 1.1.59 / 2015 - Ултразвучни апарат са вагиналном и абдоминалном сондом 25.04.2016.год
ЈН 1.1.65 / 2015 - Медицински потрошни материјал за потребе Клинике за кардиоваскуларну и трансплатациону хирургију 02.12.2015.год
ЈН 1.1.64 / 2015 - Специфични шавни материјал за потребе Клинике за кардиоваскуларну и трансплатациону хирургију 11.12.2015.год
ЈН 1.2.33 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са занемом резервних делова респиратора ПВ 403 ПЕЕП произвођача "Breas Medical" 05.10.2015.год
ЈН 1.1.11-П2 / 2015 - Шавни материјал за партију 5 19.10.2015.год
ЈН 1.2.10-П / 2015 - Услуге одржавања и поправке за заменом резервних делова  опреме произвођача "Drager" 19.10.2015.год
ЈН 1.1.10-1 / 2015 - Дезинфекциона средства 17.12.2015.год
ЈН 1.1.66-67 / 2015 - Реагенси за потребе Клинике за кардиохирургију 20.11.2015.год
ЈН 1.2.5-по / 2015 - Преглед и испитивање електрицних инсалација свих објеката 29.10.2015.год
ЈН 1.2.37 / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме произвођача "Stryker" 09.11.2015.год
ЈН 1.1.35-1 / 2015 - Течни детерџент за прање веша 21.10.2015.год
ЈН 1.1.61 / 2015 - Потрошни материјал за микробиолоску лабораторију 04.12.2015.год
ЈН 1.2.40-2 / 2015 - Одржавање лабораторијског информационог програма 27.11.2015.год
ЈН 1.1.22-4 / 2015 - Реагенси за проточну цитометрију 23.11.2015.год
ЈН 1.2.21 / 2015 - Услуге одржавање и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Karl Storz" 23.11.2015.год
ЈН 1.1.11-П1 - Специфични шавни материјал 19.10.2015.год
ЈН 1.2.34 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме ласер камера произвођача "KODAK - Carestream Health SA“ 03.12.2015.год
ЈН 1.1.43-П / 2015 - Службена одећа и текстил - антидекубитни душеци 05.11.2015.год
ЈН 1.1.46 / 2015 - Хируршки инструменти 16.11.2015.год
ЈН 1.2.42 / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова оптичке опреме 13.11.2015.год
ЈН 1.2.27 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова произвођача опреме "ERBE", "TEKNO" и "CHERION" 16.12.2015.год
ЈН 1.1.60-63 / 2015 - Потрошни материјал за анестезију 28.12.2015.год
ЈН 1.1.62 / 2015 - Лекови за кардиохирургију 17.05.2016.год
10.12.2015.год
ЈН 1.2.73 / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и инсталација медицинских гасова 04.01.2016.год
ЈН 2.2.11 / 2015 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова инфузионих пумпи произвођача "B.Braun Melsugen AG" 10.12.2015.год
ЈН 1.2.47-О / 2015 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и постројења за производњу топлотне енергије 29.12.2015.год
ЈН 1.2.64 / 2015 - Конторла отпадних вода (физичко-хемијске анализе одпадних вода пре испуштања) 14.12.2015.год
ЈН 1.1.70 / 2015 - Фарадејев кавез 02.12.2015.год
ЈН 1.2.50 / 2015 - Сервисирање и одржавање CO2 инкубатора 10.12.2015.год
ЈН 1.1.15-1 / 2015 - Потрошни материјал за радиологију са припадајућим партијама 12.01.2016.год
ЈН 1.2.61 / 2015 - Баждарење сигурносних вентила и манометара на уређајима под притиском 16.12.2015.год
ЈН 1.1.45 / 2015 - Ситан немедицински инвентар 17.12.2015.год
ЈН 1.1.70 - ПО / 2015 - Фарадејев кавез с монтажом за MRI 22.12.2015.год
ЈН 1.2.74 / 2015 - Специфични лекарски преглед у зони зрачења 24.12.2015.год
ЈН 1.1.65-П / 2015 - Медицински потрошни материјал за потребе Клинике за кардиохирургију 22.12.2015.год
ЈН 1.3.9 / 2015 - Замена охладног снопа на другом котлу котларнице у Кнез Селу 12.01.2016.год
ЈН 1.2.67 / 2015 - Геодетске услуге 12.01.2016.год
ЈН 1.1.45 ПО / 2015 - Ситан инвентар немедицински 06.01.2016.год
ЈН 1.1.70 ПО-1 / 2015 - Фарадејев кавез са монтажом за MRI 19.01.2016.год
ЈН 1.2.31 / 2015 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме производјаца "TERUMO" 04.02.2015.год

 

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)