ПРИПРЕМА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања понедељак, 29 октобар 2018 12:00

ИНСТРУКЦИЈА У ВЕЗИ ИЗРАДЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019.год.

Напомена: уколико имате проблема приликом преузимања фајлова, жељени фајл сачувајте на следећи начин:
- десним кликом миша на жељени фајл па изаберите опцију "Save Link As"
- сви документи су у .RAR формату !

Санитетски и медицински потрошни материјал

Уградни материјал

 

Поштовани,

oвом приликом Вам достављамо Инструкцију у вези израде Плана набавки за 2019.год., а која подразумева процедуре око његове израде, и то:

1.Одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику поставиће дана 29.10.2018.год. на званичном сајту Клиничког центра Ниш www.kcnis.rs(www.kcnis.rs/o_nama/download) Формуларе у форми свих Партија за набавку санитетског и медицинског потрошног материјала (како општег тако и специфичног) и уградног материјала.

2. Обавеза сваке OJ је да преузме наведене Формуларе у електронској форми и да попуни потребне годишње количине у колони „оквирна количина“ која је у формулару сиво обојена. Уколико не постоји потреба за одређеним артиклом уписати 0 у истој колони.

Уколико постоји потреба за још неким артиклима којих нема у формулару потребно је дописати их са детаљним описом и карактеристикама искључиво на крају табеле са напоменом за коју партију их треба везати.

Попуњен формулар у електронској форми потребно је доставити Одељењу за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику на e-mail адресу plan.kcnis@hotmail.com најдаље до16.11.2018.год. Попуњен формулар са подацима о количинама потребно је и одштампати, потписати од стране лица која су их попунила, директора ОЈ и оверити печатом ОЈ.

Тако попуњен формулар доставити  Одељењу за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатикуна IV спрату Управне зграде.

Напомена: Потребно је извршити детаљну анализу СТВАРНИХ потреба кроз тимски рад директора ОЈ, Главне сестре, медицинске сестре одговорне за приручну апотеку ОЈ и осталих одговорних сестара.       

3. Уколико клиника не достави попуњенe Формуларе у електронском и штампаном облику или не достави на време (до 16.11.2018.год.) сматраће се да конкретна ОЈ нема потребе за набавку и НЕЋЕ МОЋИ НАКНАДНО ДА ИХ ТРЕБУЈЕ!

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
ДИРЕКТОР

Проф. др Зоран Радовановић

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости