Насловна Вести Грађанска повеља као главни борац против корупције у здравственим установама

Грађанска повеља као главни борац против корупције у здравственим установама

Правни скенер, уз финансијску подршку Програма Уједнињених нација за развој (УНДП), од марта 2014. године реализује пројекат “Грађанска повеља као главни борац против корупције у здравственим установама”.

Пројекат представља наставак дугогодишњих активности усмереног на подизање свести о правима пацијената, броби против корупције у здравственом сектору и информисање грађана о функционисању здравственог система.

Прве здравствене установе које су усвојиле Грађанску повељу су: Клинички центар Ниш, општа болница „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину, општа болница у Пожаревцу и Клиника за максилофацијалну хирургију Стоматолошког факутета Универзитета у Београду.


Корупција у здравственом систему може бити искорењена активним укључивањем здравствених радника и установа у борбу против корупције.Један од начина за постизање овог циља је повећање транспарентности рада здравствених установа усвајањем Грађанске повеље.

Грађанска повеља је документ, који потиче из Енглеске, а направјен је са циљем да учини администрацију транспарентнијом и приступачнијом грађанима. Грађанска повеља у здравственим установама ће допринети унапређењу поштовања права пацијената, подизању стандарда услуга које грађани могу да очекују, као и бољој комуникацији између здравствених радника и пацијената. Усвајањем Грађанске повеље, основне процедуре приликом остваривања права из здравствене заштите ће бити усклађене у оквиру здравствене установе. Јасније, прецизније и доступније информације о процедурама и правилима која се односе на функционисање здравствене установе значајно ће утицати на боље разумевање здравствених радника и пацијената. Такође, Грађанске повеље ће смањити корупцију у здравственим установама у погледу листа чекања, медицинских прегледа, обима услуга и заштите пацијентових права.

Крајњи циљ овог пројекта је повећање транспарентности здравственог система кроз Грађанску повељу да би се смањио ниво корупције у здравственим установама.

 

Градјанска повеља у просторијама Клиничког центра Ниш

English version


The Citizen’s Charter as the main fighter against corruption in the health institutions

The Law Scanner, with the financial support of the United Nations Development Programme (UNDP), in March 2014. has started with the implementation of a new project entitled “The Citizen’s Charter as the main fighter against corruption in the health institution”.

The health institutions which have adopted Citizens’ Charter: Clinical Center Nis, general hospital in Zrenjanin “Djordje Joanovic”, general hospital in Pozarevac and Clinic for Maxillofacial Surgery in Belgrade
This project is a continuation of the long time activities aimed at raising awareness regarding protection of patients’ rights, battling corruption in the health sector and informing citizens how the health care system functions.

Corruption in the health care system could be eradicated by active involvment of medical staff and health institutions in battling corruption. Another way to achieve this goal is to increase transparency of the health institutions by implementing the Citizen’s Charter.

The Citizen’s Charter is a document, which originates from England, made in order to make administration more transparent and available to citizens. The Citizen’s Charter, in health care institutions will contribute to improvement of respect of patients’ rights; elevation of standards of service one can expect to receive and better communication among medical staff and patients. By adopting the Citizen’s Charter, basic procedures in accomplishing rights in health protection will be uniform in a health institution. Clearer, more precise and available information about procedures and rules referred to functioning of the health institution will have a great impact on better understanding among employees and patients. Specifically, the Citizen’s Charter will decrease part of the corruption in the health institutions regarding waiting lists, medical examination, scope of services, protection of patients’ rights, etc.

The ultimate goal of this project is to increase transparency of health care system through Citizen’s Charter in order to decrease level of corruption in the health care institutions.

Комплетну повељу у PDF-у  можете преузети овде !

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)