Центар за нуклеарну медицину

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања уторак, 14 JULY 2015 10:08

О нама

Нуклеарна медицина је у уведена у клиничку праксу Клиничког центра у Нишу осамдесетих година као до тада још увек мало позната грана медицине, за функционалну дијагностику болести штитасте жлезде, бубрега и јетре применом радиоизотопа. Убрзани развој нуклеарне медицине је временом превазишао тадашње индикационо подручје примене радиоизотопа, па се деведесетих година наметнула потреба за издвајањем и обједињавањем ове медицинске гране у самосталну организациону јединицу. Од оснивања Центра за нуклеарну медицину 1993. год, делатност ове медицинске гране се сваким даном обогаћивала, како по разноврсности тако и по броју нових услуга.Данас, Центар за нуклеарну медицину представља здравствену установу у систему терцијарне здравствене заштите за пружање високо-специјализованих здравствених услуга из домена дијаностичке и терапијске области примене нуклеарне медицине.У Центру за нуклеарну медицину се обавља наставна делатност за студенте Медицинског факултета, лекаре на специјализацији из интернистичких и осталих специјалистичких грана као и за лекаре на специјализацији из нуклеарне медицине.Центар за нуклеарну медицину учествује у образовној делатности извођењем континуиране медицинске едукације за лекаре свих специјалности које се у свом раду ослањају на нуклеарно медицинске дијагностичке и терапијске методе.У Центру за нуклеарну медицину се обавља научно-истраживачка делатност, кроз учешће у пројектима Министарства за науку, пројектима Међународне атомске агенције као и кроз учешће у клиничким триалима. Лекари Центра за нуклеарну медицину су чланови Европског удружења за нуклеарну медицину и сваке године активно учествују на европским конгресима. Лекари Центра за нуклеарну медицину су аутори или коаутори више од 150 радова у целини објављених у страним и домаћим часописима са рецензијом и завршили су бројне иностране курсеве за лечење малигних болести применом радиоизотопа, за примену и интерпретацију позитронске емисионе томографије, перфузиону сцинтиграфију миокарда итд.

Организациона структура

Кабинет за функционалну дијагностику и терапијске процедуреКабинет за радиоимунолошке и комплементарне методе

Терапијски блок

У новембру месецу је у Центру за нуклеарну медицину Клиничког центра Ниш званично почео да ради најсавременије опремљен терапијски блок за лечење малигних и бенигних болести применом радиоизотопа. О болесницима (индикације, припрема за лечење, лечење током боравка у болници, праћење и безбедност околине након отпуста) се брине 4 тима лекара и техничара. Сви лекари су специјалисте нуклеарне медицине, а 3 лекара су и наставници Медицинског факултета у Нишу.Терапијски део је у згради Центра за нуклеарну медицину, има два конфорна одвојена апартмана. Сваки апартман има поглед на парк болнице, сопствено купатило, телевизор, бежични интернет, телефонску везу са свим просторијама, видео надзор, као и све друге погодности за лечење у условима изолације. У почетку ће се лечити само пацијенти са малигним и бенигним болестима штитасте жлезде, а у току следеће године ће бити започето и лечење и неуроендокриних тумора.У плану је сукцесивно увођење и осталих метода лечења применом радиоизотопа, лечење метастаза у јетри (са интервентном радиологијом), лечење болних коштаних метастаза и лечење феохромоцитома

Информатор за пацијенте

Хипертиреоидизам

PRRT - peptid-receptor-radionukidna-terapija (лечење неуроендокриних тумора)

Кaдрoвскa структурa

У Центру за нуклеарну медицину запослен је 1 начелник одељења, 1 одговорни техничар, 3 доктора медицине специјалиста, 1 лекар на специјализацији, 1 здравствени сарадник и 10 здравствених радника.

Проф. .др Марина Влајковић

Доц. Др Милош Стевић

Проф. др Милена Рајић

Лела Вранић

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости