Насловна О нама Огласи / Конкурси ОГЛАС за продају старог папира, отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа и отпадног алуминијума

ОГЛАС за продају старог папира, отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа и отпадног алуминијума

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48
Комисија за спровођење поступка продаје путем јавног надметања отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа и отпадног алуминијума основу Одлуке Управног одбора Клиничког центра Ниш бр. 17211/3 од 30.05.2018.год. и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 18587 од 11.06.2018. год., расписује

О Г Л А С
ЗА ПРОДАЈУ СТАРОГ ПАПИРА, ОТПАДНЕ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ, МЕШАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА, ОТПАДНОГ ГВОЖЂА И ОТПАДНОГ АЛУМИНИЈУМА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Предмет продаје је:
1. Стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве),
2. Oтпадне пластичне амбалаже,
3. Мешани електронски отпад ( 200135*),
4. Отпадно гвожђе (191212),
5. Отпадни алуминијум (191203)

Почетна цена за стари папир (мешани папи - картон папир) по кг износи 3,00 динара без ПДВ-а.
Почетна цена за стари папир (папир из архиве) по кг износи 5,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве) је 20 пара по кг.

Почетна цена за отпадну пластичну амбалажу по кг је 29,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за отпадну пластичну амбалажу је 5,00 динара по кг.

Почетна цена за мешани електронски отпад по кг је 5,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за мешани електронски отпад је 2,00 динара по кг.

Почетна цена за отпадно гвожђе по кг је 12,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за отпадно гвожђе је 2,00 динара по кг.

Почетна цена за отпадни алуминијум по кг је 95,00 динара без ПДВ-а.
Лицитациони корак за отпадни алуминијум је 5,00 динара по кг.

Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадна пластична амбалажа, мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум који се налази у Клиничком центру Ниш, продаје се у виђеном и затеченом стању, у укупној количини, без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика.

Откуп отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума може извршити само учесник у поступку јавног надметања који се обавезује да изврши откуп целокупне количине.

Депозит који су учесници у поступку дужни да уплате пре спровођења поступка јавног надметања, уплаћиваће се у износу од по 10.000,00 дин., по партији, најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања, до 10,00 часова, на жиро рачун Клиничког центра Ниш бр. 840 – 661667 – 38. Најповољнијем понуђачу у јавном надметању депозит ће бити урачунат у излицитирани износ из Уговора, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен, на жиро рачун учесника, после уплате целокупног излицитираног износа од стране најповољнијих понуђача.

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, изабрани учесник обезбеђује транспортно средство, механизацију и радну снагу за утовар.

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, вршиће се мерење ради утврђивања тачне количине, при чему трошкове мерења сноси изабрани учесник.

Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадна пластична амбалажа, мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум, може се видети 14.06.2018.год.(четвртак) и 15.06.2018.год. (петак) у времену од 08,00 до 12,00 часова, а на дан јавног надметања 18.06.2018.год.(понедељак) од 08,00 до 10,00 часова.

Сва ближа обавештења у вези поступка јавног надметања, могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Особа за контакт: Милош Спасић, тел: 064 / 5943530.

Право учешћа у поступку јавног надметања за отуђење отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума из Клиничког центра Ниш имају правна лица и предузетници.

Право учешћа у поступку јавног надметања за опасан отпадни материјал (мешани електронски отпад), имају правна лица која поседују интегрисану дозволу надлежног Министарства (Министарство енергетике, развоја и животне средине у складу са Законом о управљању отпадом (»Сл. гл. РС« 36/2009 и 88/2010 и 14/2016) за складиштење, транспорт и третман наведене врсте отпада.

Представници правних лица су у обавези да са собом понесу Извод из АПР-а о регистрацији фирме или други акт из ког се може утврдити да је лице регистровано за обављање наведене делатности, овлашћење за учешће у поступку јавног надметања, фотокопију личне карте и доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији.

Клинички центар Ниш ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 3 дана од дана спроведеног поступка јавног надметања.

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором. Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити повраћај уплаћеног депозита.

Уколико понуђач који је излицитирао највишу цену одустне од куповине, Уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Јавно надметање ће се одржати на дан 18.06.2018.год. (понедељак) у 13,00 часова у сали за састанке ОЈ Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш.

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)