ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

27 окт
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48
На основу Одлука Управног одбора Универзитетског клиничког центра Ниш бр. 31891/6 од 14.10.2021.год. и бр. 16699/7 од 27.05.2021.год. и Одлука директора Универзитетског клиничког центра Ниш бр. 32609 од 19.10.2021. год. и бр. 32610 од 19.10.2021.год., расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЈУ СТАРОГ ПАПИРА, ОТПАДНЕ ПЛАСТИЧНЕ АМБАЛАЖЕ, МЕШАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА, ОТПАДНОГ ГВОЖЂА, ОТПАДНОГ АЛУМИНИЈУМА, ОТПАДНОГ ПРОХРОМА, СТАРИХ ГУМА, СТАРИХ АКУМУЛАТОРА И РАСХОДОВАНОГ ВОЗИЛА У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Предмет продаје је:

1. Стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве),

2. Oтпадне пластичне амбалаже,

3. Мешани електронски отпад ( 200135*),

4. Отпадно гвожђе (191212),

5. Отпадни алуминијум (191203),

6. Отпадни прохром

7. Старе гуме,

8. Стари акумулатори

9. Расходовано возило VOLKSWAGEN

 

Почетна цена за стари папир (мешани папи - картон папир) по кг износи 2,00 динара без ПДВ-а.

Почетна цена за стари папир (папир из архиве) по кг износи 2,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве) је 0,50 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадну пластичну амбалажу по кг је 1,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадну пластичну амбалажу је 0,50 динара по кг.

 

Почетна цена за мешани електронски отпад по кг је 5,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за мешани електронски отпад је 2,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадно гвожђе по кг је 23,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадно гвожђе је 2,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадни алуминијум по кг је 85,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадни алуминијум је 5,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадни прохром по кг је 55,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадни прохром је 5,00 динара по кг.

 

Почетна цена за старе гуме по кг је 2,50 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за старе гуме је 0,50 динара по кг.

 

Почетна цена за старе акумулаторе по кг је 60,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за старе акумулаторе је 2,00 динара по кг.

 

 

Почетна цена за расходовано возило VOLKSWAGEN (рег.ознака NI 005-MC, Kw 57, cm3 1913, год.производње 1990, бр.мотора DG167878, бр.шасије WV2ZZZ25ZLH07455) је 60.000,00 динара без ПДВ-а

Лицитациони корак за расходовано возило VOLKSWAGEN (рег.ознака NI 005-MC, Kw 57, cm3 1913, год.производње 1990, бр.мотора DG167878, бр.шасије WV2ZZZ25ZLH07455) је 2.000,00 динара без ПДВ-а.

 

Стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадна пластична амбалажа, мешани електронски отпад, отпадно гвожђе, отпадни алуминијум, отпадни прохром, старе гуме и стари акумулатори који се налази у Универзитетском клиничком центру Ниш, продају се у виђеном и затеченом стању, у укупној количини, без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика.

Расходовано возило продаје се у виђеном и затеченом стању, без права учесника на рекламације.

Откуп старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа, отпадног алуминијума, отпадног прохрома, старих гума или старих акумулатора може извршити само учесник у поступку јавног надметања који се обавезује да изврши откуп целокупне количине.

Депозит који су учесници у поступку дужни да уплате пре спровођења поступка јавног надметања, уплаћиваће се у износу од по 10.000,00 дин., по партији, најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања, до 10,00 часова, на жиро рачун Универзитетског клиничког центра Ниш бр. 840 – 661667 – 38. Најповољнијем понуђачу у јавном надметању депозит ће бити урачунат у излицитирани износ из Уговора, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен, на жиро рачун учесника, после уплате целокупног излицитираног износа од стране најповољнијих понуђача.

При преузимању старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа, отпадног алуминијума, отпадног прохрома, старих гума, старих акумулатора или расходованог возила, изабрани учесник обезбеђује транспортно средство, механизацију и радну снагу за утовар.

При преузимању старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа, отпадног алуминијума, отпадног прохрома, старих гума или старих акумулатора вршиће се мерење ради утврђивања тачне количине, при чему трошкове мерења сноси изабрани учесник.

Стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадна пластична амбалажа, мешани електронски отпад, отпадно гвожђе, отпадни алуминијум, отпадни прохром, старе гума, стари акумулатори и расходовано возило могу се видети 27.10.2021.год. (среда) и 28.10.2021.год. (четвртак) у времену од 08,00 до 12,00 часова, а на дан јавног надметања 29.10.2021.год.(петак) од 08,00 до 10,00 часова.

Сва ближа обавештења у вези поступка јавног надметања, могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Особа за контакт: Милош Спасић, тел: 064 / 5943530.

Право учешћа у поступку јавног надметања за отуђење старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадне пластичне амбалаже, отпадног гвожђа, отпадног алуминијума, отпадног прохрома, старих гума или старих акумулатора из Универзитетског клиничког центра Ниш имају правна лица и предузетници.

Право учешћа у поступку јавног надметања за опасан отпадни материјал (мешани електронски отпад), имају правна лица која поседују интегрисану дозволу надлежног Министарства (Министарство енергетике, развоја и животне средине у складу са Законом о управљању отпадом (»Сл. гл. РС« бр. 36/2009 и 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) за складиштење, транспорт и третман наведене врсте отпада.

Право учешћа у поступку јавног надметања за продају расходованог возила имају сва физичка, правна лица и предузеници.

Представници правних лица су у обавези да са собом понесу Извод из АПР-а о регистрацији фирме или други акт из ког се може утврдити да је лице регистровано за обављање наведене делатности, овлашћење за учешће у поступку јавног надметања, фотокопију личне карте или пасоша, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији, а физичка лица су у обавези да са собом понесу фотокопију личне карте или пасоша, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији.

Универзитетски клинички центар Ниш ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 5 дана од дана спроведеног поступка јавног надметања.

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором.

Пријаве на оглас морају бити у писменој форми, које се подносе комисији у затвореној коверти најкасније до 29.10.2021. год. до 10,00 часова, преко присарнице УКЦ Ниш или путем поште: Универзитетски клинички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 18000 Ниш, са напоменом “Поступак продаје путем јавног надметаања”. Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити повраћај уплаћеног депозита. Уколико понуђач који је излицитирао највишу цену одустaне од куповине, Уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Јавно надметање ће се одржати на дан 29.10.2021.год. (петак) у 12,00 часова у сали за састанке ОЈ Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Ниш.

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш