Поводом лекарске славе Свети врачи Козма и Дамјан, лекарска Комора Србије доделила је традиционалне награде и повеље заслужним лекарима у Србији, као и посебне награде истакнутим лекарима у борби против COVID 19 инфекције.
Министар здравља др Златибор Лончар, свечано је отворио данас две нове ангио сале на одељењу за ургентну кардиологију Клинике за кардиоваскуларне болсети  УКЦ Ниш, за чију је набавку, опрему и припрему простора за рад, средства издвојило Министарство здравља републике Србије .Вредно...
Карцином дојке је најчешће примарни малигни тумор код жена. С обзиром на познату чињеницу да је рани третман локализоване болести најбољи начин за њено излечење, данас се широм света улажу огромни напори за откривање карцинома дојке у раном стадијуму. Рана и тачна дијагноза је од пресудн...
Клиника за ортопедију и трауматологију Универзитетског Клиничког центра у Нишу, прославила је 50 година постојања и рада. У складу са епидемиолошким условима, свечаним стручним скупом , у згради Универзитета у Нишу , обележено је пола века постојања Клинике за ортопедију и трауматологију.

Нормативни акти

У складу са законским прописима, Клинички центар Ниш је донео своја нормативна акта, која можете прeузети овде !

УПЛАТЕ – ИСПЛАТЕ

ИЗВРШЕНЕ УПЛАТЕ – ИСПЛАТЕ СА РАЧУНА
За детаљније информација о овоме кликните

Континуирана медицинска едукација

КМЕ - Стручни састанци, курсеви, едукације за Априлски рок

2020. год.

 

 [ Више о овоме ]

Медицинске сестре - тех.

Кликните на жељени наслов и преузмите документ!

И З И С

Интегрисани Здравствени Информациони Систем Републике Србије !

КОРИСНИЧКА УПУСТВА

Е - ПОРТАЛ

"Е-Портал Клиничког центра Ниш"

Овде можете пронаћи све у вези Јавних набавки, Финансијског пословања као и Уплата - Исплата.

Огласи / Конкурси

Све актулене конкурсе и огласе можете погледати на страници "огласи / конкурси" !

огласи / конкурси

Информација

У вези информација у средствима јавног информисања, које се односе на вести о продаји личних података породиља, а у вези са тим да су поједине здравствене установе које у свом саставу имају породилиште потиписивале уговоре са предузећима Medis Pharma и Care Direct чији је предмет био сачињавање тзв "евиденција породиља", Клинички Центар Ниш издаје саопштење за јавност

...више о овоме...

Новорођене бебе

У Клиничком Центру Ниш 24. 11. 2021. рођено је 14 беба,

 •  девојчица 6
 •  дечака 8

Пуно среће у животу жели им колектив Клиничког Центра Ниш !

Обавештење за труднице - епидурал

Анестезиолози Центра за анестезиологију и реаниматологију Клиничког центра Ниш, Одељења за анестезију Клинике за гинекологију и акушерство, настоје да, у складу са објективним могућностима, што већем броју породиља обезбеде бесплатн о извођење епидуралне аналгезије током њиховог порођаја......

[....више о овоме...]

Нормативни акти

У складу са законским прписима, Клинички центар Ниш је донео своја нормативна акта:

 1. Одлука о коришћењу приватних путничких возила за злужбена путовања
 2. Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена у Клиничком центру Ниш
 3. Одлука о увођењу рада по позиву
 4. Одлука о забрани дискриминације родитеља који у својству пратилаца бораве у Клиничком Центру Ниш
 5. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у Клиничком центру Ниш
 6. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у Клиничком центру Ниш
 7. Пословни кодекс запослених у Клиничком центру Ниш
 8. Пословник о раду Управног одбора Клиничког центра Ниш
 9. Правила о начину употребе ватреног оружија од стране лица која врше послове непосредног физичког обезбеђења
 10. Правила заштите од пожара за Клинички центар Ниш
 11. Правилник о благајничком пословању у Клиничком центру Ниш
 12. Правилник о буџетском рачуновоству
 13. Правилник о донацијама, поклонима, легатима и медицинској опреми која се преузима ради коришћења
 14. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Клиничког центра Ниш
 15. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Клиником центру Ниш
 16. Правилник о кућном реду
 17. Правилник о магацинском пословању Центра за медицинско снабдевање  - Болничка апотека Клиничког центра Ниш
 18. Правилник о магацинском пословању службе за техничке и друге сличне послове Клиничког центра Ниш
 19. Правилник о начину и роковима вршења пописа у Клиничком центру Ниш
 20. Правилник о начину разврставања и евиденцији основних средстава ситног инвентара и потрошног материјала у Клиничком центру Ниш
 21. Правилник о допуни правилника о начину разврставања и евиденцији онсовних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у Клиничком центу Ниш
 22. Правилник о обиму, начину и роковима прегледа и испитивањима оруђа за рад, електричних иснталација и инсталација флуида, поступак њиховог одржавања у исправном стању и вођење евиденције и регулисање појединих периодичних обавеза из области безбедности на раду
 23. Правилник о организацији рада Клиничког центра Ниш у ванредном и ратном стању
 24. Правилник о печатима и штамбиљима Клиничког центра Ниш
 25. Правилник о правима и обавезама и одговорностима запослених у Клиничком центру Ниш који су под дејством алкохола или других опојних средстава
 26. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада у Клиничком центру Ниш
 27. Правилник о допуни Правилника о радној дисциплини и понашању запослених у току рада у Клиничком центру Ниш
 28. Правилник о радној одећи и обући
 29. Правилник о стручном усавршавању запослених Клиничког центра Ниш
 30. Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите
 31. Правилник о утврђивању података од значаја за одбрану и одређивање степена тајности и мере заштите податакау Клиничком центру Ниш
 32. Правилни о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Клиничком центру Ниш по основу резултата рада
 33. Програм оспособљавања запослених Клиничког центра Ниш за безбедан и здрав рад
 34. Статут Клиничког центра Ниш
 35. Прва измена и допуна статута Клиничког Центра Ниш
 36. Друга измена и допуна статута Клиничког Центра Ниш
 37. Стратегија управљања ризиком у Клиничком центру Ниш
 38. Упутство о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла у Клиничком центру Ниш и поступање са лешом
 39. Упуство о начину поступања запослених на пословима обезбеђења приликом контроле и спречавања неовлашћеног изношења имовине Клиничког центра Ниш
 40. Упутство о употреби и чувању штамбиља лекара Клиничког центра Ниш
 41. Упутство за пријављивање кварова ван радног времена и у дане викенда и празника
 42. Упутство за  пријављивање и одклањање кварова од екстерних сервисера
 43. Упутство за рад чувара - ватрогасаца
 44. План управљања отпадом у Клиничком центру Ниш
 45. Упутство о начину и поступку преузимања апарата између ОЈ у Клиничком центру Ниш
 46. Одлука о увођењу и обиму приправности у Kлиничком центру Ниш
 47. Одлука о увођењу и обиму дежурства у Клиничком центру Ниш
 48. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача
 49. Закон о здравственој документацији
 50. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
 51. Упутство о начину поступања запослених у вези завођења аката и уписивања у основну евиденцију
 52. Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 53. Правилник о начину и поступку коришћења моторних возила
 54. Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога за службена путовања
 55. Правилник о службеним путовањима запослених
 56. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 57. Правилник о репрезентацији у КЦ Ниш
 58. Измене и допуне каталога радних места
 59. Правилник о додели повеља, плакета, захвалница КЦ Ниш
 60. Правилник о организацији и систематизацији послова и Каталог радних места Клиничког Центра Ниш
 61. Правилник о коришћењу друштвених мрежа у КЦ Ниш

Сви документи су у PDF формату и можете прузети кликом на наслов!

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш