Нормативни акти

У складу са законским прписима, Клинички центар Ниш је донео своја нормативна акта:

 1. Одлука о коришћењу приватних путничких возила за злужбена путовања
 2. Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена у Клиничком центру Ниш
 3. Одлука о увођењу рада по позиву
 4. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у Клиничком центру Ниш
 5. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у Клиничком центру Ниш
 6. Пословни кодекс запослених у Клиничком центру Ниш
 7. Пословник о раду Управног одбора Клиничког центра Ниш
 8. Правила о начину употребе ватреног оружија од стране лица која врше послове непосредног физичког обезбеђења
 9. Правила заштите од пожара за Клинички центар Ниш
 10. Правилник о благајничком пословању у Клиничком центру Ниш
 11. Правилник о буџетском рачуновоству
 12. Правилник о донацијама, поклонима, легатима и медицинској опреми која се преузима ради тестирања
 13. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Клиничког центра Ниш
 14. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Клиником центру Ниш
 15. Правилник о кућном реду
 16. Правилник о магацинском пословању Центра за медицинско снабдевање  - Болничка апотека Клиничког центра Ниш
 17. Правилник о магацинском пословању службе за техничке и друге сличне послове Клиничког центра Ниш
 18. Правилник о начину и роковима вршења пописа у Клиничком центру Ниш
 19. Правилник о начину разврставања и евиденцији основних средстава ситног инвентара и потрошног материјала у Клиничком центру Ниш
 20. Правилник о обиму, начину и роковима прегледа и испитивањима оруђа за рад, електричних иснталација и инсталација флуида, поступак њиховог одржавања у исправном стању и вођење евиденције и регулисање појединих периодичних обавеза из области безбедности на раду
 21. Правилник о организацији рада Клиничког центра Ниш у ванредном и ратном стању
 22. Правилник о печатима и штамбиљима Клиничког центра Ниш
 23. Правилник о правима и обавезама и одговорностима запослених у Клиничком центру Ниш који су под дејством алкохола или других опојних средстава
 24. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада у Клиничком центру Ниш
 25. Правилник о радној одећи и обући
 26. Правилник о стручном усавршавању запослених Клиничког центра Ниш
 27. Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите
 28. Правилник о утврђивању података од значаја за одбрану и одређивање степена тајности и мере заштите податакау Клиничком центру Ниш
 29. Правилни о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Клиничком центру Ниш по основу резултата рада
 30. Програм оспособљавања запослених Клиничког центра Ниш за безбедан и здрав рад
 31. Стату Клиничког центра Ниш
 32. Стратегија управљања ризиком у Клиничком центру Ниш
 33. Упутство о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла у Клиничком центру Ниш и поступање са лешом
 34. Упуство о начину поступања запослених на пословима обезбеђења приликом контроле и спречавања неовлашћеног изношења имовине Клиничког центра Ниш
 35. Упутство о употреби и чувању штамбиља лекара Клиничког центра Ниш
 36. Упутство за пријављивање кварова ван радног времена и у дане викенда и празника
 37. Упутство за  пријављивање и одклањање кварова од екстерних сервисера
 38. Упутство за рад чувара - ватрогасаца
 39. План управљања отпадом у Клиничком центру Ниш
 40. Упутство о начину и поступку преузимања апарата између ОЈ у Клиничком центру Ниш
 41. Одлука о увођењу и обиму приправности У клиничком центру Ниш
 42. Одлука о увођењу и обиму дежурства у Клиничком центру Ниш
 43. Унутрашња организација и систематизација
 44. Каталог радних места
 45. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача
 46. Закон о здравственој документацији
 47. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
 48. Упутство о начину поступања запослених у вези завођења аката и уписивања у основну евиденцију
 49. Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 50. Правилник о начину и поступку коришћења моторних возила
 51. Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога за службена путовања
 52. Правилник о службеним путовањима запослених
 53. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 54. Правилник о репрезентацији у КЦ Ниш

Сви документи су у PDF формату и можете прузети кликом на наслов!

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници. Са својих 28 клиника, института и завода, уз пратеће службе Клинички центар представља јединствен здравствено-образовни и научноистраживачки систем. Клинички центар Ниш располаже са 1.465 лежајева и једина је здравствена организација у Србији која нема вишак простора и болничких лежајева.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратори

дипл. инг Горан Миливојевић 
(Head of IT)
Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)