Јавне набавке 2018

Предходна обавештења 2018

Упутство за преузимање документа

Назив јавне набавке Датум промене
ЈН 1.2.27 / 2018 - Услуге одржавања и поправки возила са заменом резервних делова 20.02.2018.год
ЈН 1.1.32 / 2018 - Природни гас 26.02.2018.год
ЈН 1.2.25 / 2018 - Услуге одрзавања и поправки са заменом резервних делова опреме у вешерају 12.02.2018.год
ЈН 1.2.10 / 2018 - Периодични лекарски преглед за раднике у зони зрачења (специфични) 24.05.2018.год
ЈН 1.1.33 / 2018 - Набавка пнеуматика за потребе возног парка 10.09.2018.год
ЈН 1.1.30 / 2018 - Набавка žутих канти са поклопцем и педалом за одлагање медицинског отпада 12.03.2018.год
ЈН 1.1.26-К / 2018 - Остали медицински материјал за потребе Клинике за кардиоваскуларну са трансплантационом хирургијом 15.04.2019.год
ЈН 1.2.26 / 2018 - Услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова лифтова 09.03.2018.год
ЈН 1.2.28 / 2018 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме и инсталација система за дојаву пожара и детекцију цурења гаса у гасној котларници Клиничког центра Ниш 12.03.2018.год
ЈН 1.2.3 / 2018 - Oдржавањe софтверских система – лабораторијски информациони Систем (ЛИС) за потребе Центра за биохемијску лабораторију Клиничког центра Ниш 20.03.2018.год
ЈН 1.1.5 / 2018 - Лекови са листе д, ван листе и галенски препарати 15.04.2019.год
ЈН 1.1.20 - Г / 2018 - Пастер пипете и петри шоље за потребе Одељења стерилитета Клинике за гинекологију и акушерство 22.03.2018.год
ЈН 1.2.18 / 2018 - Објава позива и конкурсне за покретање поступка постпука услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Nihon Cohden“ (Nihon Kohden), „Hamilton“, „Melag“, „Schmitz“ (Smitz), „Fisher&Paykel healthcare“ (Fisher & Pauel), „Acoma“, „Mindray“, „Proxima“, „Erbe“, „Tekno“, „Cheiron (Sherion)“, „Terumo“, „Kodak“, „Breas Medical (PV 403 PEEP)“ 15.07.2019.год
ЈН 1.1.29 / 2018 - Машинске инсталације 02.04.2018.год
ЈН 1.1.18 / 2018 - Дезинфекциона средства 12.04.2019.год
ЈН 1.2.23 / 2018 - Услуге одрзавања и поправки са заменом резервних делова апарата за ултразвуцну операцију катаракте и операционих ласера 04.04.2018.год
ЈН 1.2.2 / 2018 - Услуге одржавања програма "NEXT-BITZ" 02.04.2018.год
ЈН 1.2.21 / 2018 - Услуге одржавања и проправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Elektra" 15.04.2019.год
ЈН 1.1.27 / 2018 - Прехрамбени производи за исхрану болесника 11.07.2019.год
ЈН 1.1.20-К / 2018 - Специфични потрошни медицински материјал за потребе Клинике за кардиохирургију 15.07.2019.год
ЈН 1.1.32-1 / 2018 - Енергенти и остали гасови 12.10.2018.год
ЈН 1.1.41 / 2018 - Медицинска опрема и апарати, по партијама 26.06.2018.год
ЈН 1.2.27-1 / 2018 - Услуге одржавања и поправки возила са заменом резервних делова 07.05.2018.год
ЈН 1.1.16 / 2018 - Општи санитетски потрошни материјал 15.07.2019.год
ЈН 1.1.19 / 2018 - Шавни материјал 09.01.2020.год
ЈН 1.2.31 / 2018 - Услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова расхладних уредјаја и опреме 04.05.2018.год
ЈН 1.1.5-1 / 2018 - Медицински кисеоник 16.05.2018.год
ЈН 1.1.40 / 2018 - Селективни ултразвучни хируршки аспиратор са могућношћу комбиновања са електрохирургијом 22.05.2018.год
ЈН 1.1.30-1 / 2018 - Материјал за потребе одељења безбедности 23.05.2018.год
ЈН 1.2.15 / 2018 - Услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова магнетне резонанце произвођача „Philips“ 15.07.2019.год
ЈН 1.1.26-А / 2018 - Остали медицински материјал за потрене Клинике за анестезиологију и реанимацију 16.07.2019.год
ЈН 1.2.27-2 / 2018 - Одржавање и поправка возила са заменом резервних делова 21.05.2018.год
ЈН 1.2.15-1 / 2018 - Услугe одржавања и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „IMS“, „Еl Jugorendgen“, по партијама 15.07.2019.год
ЈН 1.1.22 / 2018 - Медицински потросни материјал за анестезију 15.07.2019.год
ЈН 1.1.27-1 / 2018 - Прехрамбени производи за исхрану болесника 12.07.2019.год
ЈН 1.2.8 / 2018 - Испитивање безбедносне опреме заштите од пожара 05.06.2018.год
ЈН 1.1.29-1 / 2018 - Технички материјал - батерије за електроколица 30.01.2019.год
ЈН 1.2.13 / 2018 - Услуга периодичне обнове знања за раднике у зони зрачења 11.10.2018.год
ЈН 1.1.23 / 2018 - Специфични потрошни материјал за кардиологију 15.10.2019.год
ЈН 1.1.28 / 2018 - Материјал за одржавање чистоће 15.10.2019.год
ЈН 1.1.24 / 2018 - Специфични потрошни материјал за радиологију 09.07.2019.год
ЈН 1.2.33 / 2018 - Услуге транспорта и третмана опасног фармацеутског отпада, цитостатика, отпадног парафина и опасног хемијског отпада, са индексним бројем 16 03 05* и 10 01 04* 04.07.2018.год
ЈН 1.2.31-1 / 2018 - Услуге замене филтера на системима цeнтралне климе 04.12.2018.год
ЈН 1.1.36 / 2018 - Радиоактивни извори IR192 03.07.2018.год
ЈН 1.2.27-3 / 2018 - Услуге одржавања и поправки возила, са заменом резервних делова 03.07.2018.год
ЈН 1.1.21 / 2018 - Хемикалије и реагенси 07.10.2019.год
ЈН 1.2.32 / 2018 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова и замена филтера за ламинарне коморе 26.06.2018.год
ЈН 1.2.1 / 2018 - Услуге осигурања 23.07.2018.год
ЈН 1.2.34 / 2018 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова постројења за прераду воде 03.07.2018.год
ЈН 1.1.18-1 / 2018 - Дезинфекциона средства 10.07.2019.год
ЈН 1.1.5-2 / 2018 - Лекови са листе Д и ван листе 15.04.2019.год
ЈН 1.1.15 / 2018 - Остеосинтетски материјал 11.10.2019.год
ЈН 1.2.17 / 2018 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме произвођача „Fresenius“,„Gambro“ 10.10.2019.год
ЈН 1.2.15-3 / 2018 - Услуга oдржавањa и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „SIEMENS“, „GE“, „UZ aпaрата разних произвођача“, „TOSHIBA и AGFA“, „SHIMATZU“, „ZIEHM IMAGING“, „ALOCA“, „FUJI“, „HOLOGIC“ и „SONOSCAPE“ 15.10.2019.год
ЈН 1.2.18-1 / 2018 - Услуга oдржавањa и поправке опреме Nihon Cohden (Nihon Kohden)“, „Hamilton“, „Melag“, „Schmitz (Smitz)“, „Acoma“ и „Medtronic“ 15.10.2019.год
ЈН 1.1.14 / 2018 - Имплантати у ортопедији 04.04.2019.год
ЈН 1.2.28-1 / 2018 - Услуга oдржавањa и поправки са заменом резервних делова опреме и постројења за производњу топлотне енергије 08.10.2019.год
ЈН 1.2.35 / 2018 - Технички преглед на објекту здравствене намене категорије V 126411 14.08.2018.год
ЈН 1.2.37 / 2018 - Услуга управљања, надзора и текућег одржавања система и немедицинске опреме у оквиру нових објеката Клиничког центра Ниш 01.04.2019.год
ЈН 1.3.1 / 2018 - Радови на постављању оптичког кабла између новог објекта Клиничког центра Ниш и зграде управе 05.09.2018.год
ЈН 1.1.29-2 / 2018 - Технички материјал, таблетирана нејодирана со 10.10.2018.год
ЈН 1.1.21-1 / 2018 - Хемикалије и реагенси 07.10.2019.год
ЈН 1.1.12 / 2018 - Остали уградни материјал 15.10.2019.год
ЈН 1.1.44 / 2018 - Рендгенска цев за апарат CT скенер Bright speed 16 произвођача GE 01.10.2018.год
ЈН 1.1.25 / 2018 - Потрошни материјал за видеоендоскопију 15.10.2019.год
ЈН 1.2.28-1-ПО / 2018 - Услуге oдржавањa и поправки са заменом резервних делова опреме и постројења за производњу топлотне енергије, за потребе 01.04.2019.год
ЈН 1.1.16 - 1 / 2018 - Општи санитетски потрошни и медицински потрошни материјал 15.01.2019.год
ЈН 1.1.29 - 3 / 2018 - Филтери за централну климатизацију простора у одељењу радиотерапије, Клинике заонкологију 09.01.2019.год
ЈН 1.2.20 / 2018 - Услуга одржавања и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „ПЕНТАX“, „WОЛФ“ и „КАРЛ ЗАИС“ 10.10.2019.год
ЈН 1.2.15 - 3 П / 2018 - Услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „SIEMENS“, „TOSHIBA и AGFA“, „SHIMATZU“, „ZIEHM IMAGING“, „ALOCA“, „FUJI“, „HOLOGIC“ и „SONOSCAPE“ 15.10.2019.год
ЈН 1.2.27 - 4 / 2018 - Услуге прања возила, за потребе Клиничког центра Ниш 19.09.2018.год
ЈН 1.1.28 - 1 / 2018 - Материјал за одржавање чистоће 16.07.2019.год
ЈН 1.1.13 - 1 / 2018 - Таблетирана нејодирана со 15.01.2020.год
ЈН 1.3.3 / 2018 - Извођење радова са израдом пројектне документације на изградњи хелидрома 21.03.2019.год
ЈН 1.2.22 / 2018 - Улуге одржавања и поправки са заменом резервних делова КТГ апарата 08.10.2018.год
ЈН 1.2.19 / 2018 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме „Аesculap“, „Karl Storz“, „Olympus“ и “ Johnson & Johnson“ 09.01.2020.год
ЈН 1.1.45 / 2018 - Двокрилни мобилни болеснички параван 10.10.2018.год
ЈН 1.1.46 / 2018 - Уградни материјал за програм оперативног лечења деформитета кичме у деце, за потребе Клинике за дечју хирургију и ортопедију 03.01.2019.год
ЈН 1.1.20 / 2018 - Специфични потрошни медицински материјал 13.01.2020.год
ЈН 1.1.26-С / 2018 - Остали медицински материјал за потребе стерилизације 15.01.2020.год
ЈН 1.1.26-Л / 2018 - Остали медицински материјал лабораторијски 13.01.2020.год
ЈН 1.1.45-1 / 2018 - Апарати за ласерско мерење мерног подручја до 50 м са уграђеним Bluetooth-om 19.10.2018.год
ЈН 1.1.47 / 2018 - Рендгенске цеви за апарат Axiom artis DFC, произвођача SIEMENS за ангио салу, са заменом 20.11.2018.год
ЈН 1.2.4 / 2018 - Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције, по партијама 01.11.2018.год
ЈН 1.2.15-3-2П / 2018 - Услуге одржавање и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „SHIMATZU“, „ZIEHM IMAGING“, „ALOKA“ и „FUJIFILM“ 15.10.2019.год
ЈН 1.1.48 / 2018 - Набавка резервних делова са заменом за линеарни акцелератор "Onkor - Siemens" 13.11.2018.год
ЈН 1.1.43 / 2018 - Медицинска опрема за потребе Клинике за очне болести 30.10.2018.год
ЈН 1.3.2 / 2018 - Tекуће одржавање објекта Центра за нуклеарну медицину 08.11.2018.год
ЈН 1.1.26 / 2018 - Остали медицински материјал 13.01.2020.год
ЈН 1.1.15-1 / 2018 - Остеосинтетски материјал 14.10.2019.год
ЈН 1.1.32-2 / 2018 - Природни гас 19.11.2018.год
ЈН 1.2.9 / 2018 - Очитавање ТЛД картица и контрола апарата за зрачење 23.11.2018.год
ЈН 1.2.12 / 2018 - Периодична обука службеника обезбеђења и обука руковања ватреним оружјем 30.11.2018.год
ЈН 1.2.3-1 / 2018 - Одржавање софтверских система 11.12.2018.год
ЈН 1.1.13 / 2018 - Материјал за дијализу 09.01.2020.год
ЈН 1.1.5-3 / 2018 - Раствор за кардиоплегију са прокаином 15.04.2019.год
ЈН 1.1.35 / 2018 - Канцеларијски материјал 09.01.2019.год
ЈН 1.2.38 / 2018 - Услуге допунског обучавања професионално изложених лица за рад у интервентној радиологији 07.10.2019.год
ЈН 1.2.6 / 2018 - Интернет услуге (телекомуникационе услуге. L3VPN, интернет и WEB hosting) 11.01.2019.год
ЈН 1.2.5 / 2018 - Фиксна и мобилна телефонија 30.01.2019.год
ЈН 1.2.3-2 / 2018 - Услуге одржавања софтверски система I и то за одржавање информационог система инвазивне дијагностике 10.01.2019.год
ЈН 1.1.34 / 2018 - Службена одећа и текстил 01.04.2019.год
ЈН 1.1.42 / 2018 - Медицински инструменти 10.01.2019.год
ЈН 1.2.11 / 2018 - Услугa периодичног лекарског прегледа за раднике са повишеним ризиком и раднике у зони зрачења (општи) 11.01.2019.год
ЈН 1.1.51 / 2018 - Филтери за постојећи систем климатизације 27 и 28А (36 клима комора) 24.12.2018.год
ЈН 1.1.50 / 2018 - Систем реверзне осмозе, за потребе Дечје интерне клинике Клиничког центра Ниш 31.12.2018.год
ЈН 1.2.40 / 2018 - Редован сервис сетова за овлаживање ваздуха у клима коморама , за објекат 28А Клиничког центра Ниш 20.12.2018.год
ЈН 1.1.52 / 2018 - Резервних делова за лифтове, за потребе нове зграде Клиничког центра Ниш 25.12.2018.год
ЈН 1.2.39 / 2018 - Периодична контрола и сервис система за аутоматску дојаву и гашење пожара на новоизграђеним објектима 27 и 28 на годишњем нивоу 24.12.2018.год
ЈН 1.2.16 / 2018 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова пацијент монитора производјаца "Drager" 24.01.2019.год
ЈН 1.1.26-1 / 2018 - Остали медицински материјал 13.01.2020.год
ЈН 1.1.12-1 / 2018 - Остали уградни материјал 15.10.2019.год
ЈН 1.2.41 / 2018 - Сервис компресора са резервним деловима 11.01.2019.год
ЈН 1.2.42 / 2018 - Сервис електричних дизел агрегата 17.01.2019.год
ЈН 1.2.43 / 2018 - Сервис вакум пумпи 17.01.2019.год
ЈН 1.2.44 / 2018 - Сервис упсева 24.01.2019.год
ЈН 1.2.40-1 / 2018 - Редован сервис сетова за овлаживање ваздуха у клима коморама , за објекат 28А Клиничког центра Ниш 11.01.2019.год
ЈН 1.2.36 / 2018 - Услугa оспособљавања радника за рад са отвореним изворима зрачења за Нуклеарну медицину 28.12.2018.год
ЈН 1.1.49 / 2018 - Биомикроскопа са апланационим тонометром (шпалт лампа), за потребе Клинике за очне болести 04.02.2019.год
ЈН 1.2.19-1 / 2018 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача „Аesculap" 25.12.2018.год
ЈН 1.1.51-1 / 2018 - Филтери за постојећи систем климатизације 27 и 28А (36 клима комора) 17.01.2019.год

 

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш