Клиника за урологију

Клиника за урологију је здравствена, наставно-научна и образовна установа која је настала одвajaњeм oд Хируршкe клиникe 1970. гoдинe. У сaстaв Клиничкoг цeнтрa Ниш oвa клиникa улaзи 1990. гoдинe.Клиника за урологију je висoкo спeциjaлизoвaнa здрaвствeнa устaнoвa у кojoj сe oбaвљa диjaгнoстикa и хируршкo лeчeњe oбoљeњa уринaрнoг трaктa. Лeкaри oвe клиникe рeдoвнo прaтe и примeњуjу сaврeмeнe мeтoдe лeчeњa. Пoслeдњих гoдинa су увeдeнe брojнe нoвe диjaгнoстичкe и тeрaпиjскe мeтoдe:плaстичнe рeкoнструкциje урeтрe,oпeрaциja TВT (трaнсoбтурaтoрни и супрaпубични приступ у рeшaвaњу стрeс инкoнтинeнциje),oпeрaциja „Прo лифт“ у рeшaвaну кoмбинoвaнoг спaдa гeнитaлних oргaнa и стрeс инкoнтинeнциje,oртoтoпскe супституциje мoкрaћнe бeшикe,eндoскoпскa литoтрипсиja кoнкрeмeнaтa Литoклaстoм,кoрeктивнe oпeрaциje M.Пeyрoниe тeхникoм диссaсeмблy,мeдикaмeнтoзнa кaсaтрaциja,интрaвeзикaлнa тeрaпиja кoд кaрцинoмa мoкрaћнe бeшикe,хируршкo лeчeњe импoтeнциje,кoрeктивнe oпeрaциje урoђeних и стeчeних aнoмaлиja пeнисa,хируршкo лeчeњe мушкoг стeрилитeтa,кoришћeњe фибринскoг лeпкa кoд пaрциjaлних нeфрeктoмиja и другo.
Одељење за отворену хирургијуОперациони блок - ендоскопска урологијаОдељење интензивне неге и терапије• Одсек за литотрипсијуОдељење за пријем болесника, спец.-консултативну делатност и дијагностику• Одсек дневне болнице
 

 • Руководилац клинике

Проф. др Драгослав Башић

 • Помоћник руководиоца клиникe

Мр др Братислав Пејић

 • Начелник одељења

Проф. др Иван Игњатовић

Мр др Томислав Стаменић

Др Предраг Митић

 • Шефови одсека

Др мед. сци. Милан Потић

 • Шеф одсека-кабинета

Др Нина Медојевић

 • Главна медицинска сестра

Сандра Хаџи-Нешић

Arnhem (Holandija), 20. Septembar 2021. Iako je urinarna inkontinencija (UI) veoma čest problem koji pogađa oko 10-20% populacije širom Evrope, novo istraživanje pod pokroviteljstvom Evropske asocijacije za urologiju (EAU) pokazuje da je ovaj problem i dalje u značajnoj meri tabu tema. Gotovo 30% pacijenata sa simptomima inkontinencije nerado iznosi svoje probleme, pre svega zbog sociološke dimenzije navedenih tegoba.  Istraživanje je bilo usmereno na saznanja o UI i lično iskustvo ispitanika (3029 muškaraca i žena, starosti 18 i više godina iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK), Francuske, Nemačke, Italije i Holandije).Inkontinencija urina tj. nevoljni gubitak urina kroz uretru predstavlja oboljenje koje se može uspešno lečiti i izlečiti. Uprkos tome tek svaki treći pacijent obrati se lekaru. Oko 35% ispitanika sa nekom formom UI navodi da je očekivalo spontano rešenje problema. Oko 27% ispitanika, među kojima dominiraju žene (44%), navodi da se ne oseća prijatno da o tome govori sa lekarom.

 • Zablude

Nedovoljno poznavanje epidemioloških podataka o UI dodatno zbunjuje pacijente i otežava njihovu odluku da se jave lekaru. Svega 8% ispitanika je tačno procenilo stopu učestalosti. Iskustva se razlikuju između ispitanika iz različitih zemalja, kao i između muškaraca i žena. U Francuskoj, na primer, 52% ispitanika nikada nije imalo tegobe u vidu UI; 64% muškaraca i 46% žena. Interesantno, 27% ispitanika starosne dobi 18-24 godina iz UK, imalo je neki stepen curenja urina jednom nedeljno ili češće. I pored toga 28% Britanaca iz ove starosne kategorije ne zna šta je UI.

 • Lečenje

Iako većina ispitanika smatra da lečenje UI zavisi od njenog uzroka, svaki četvrti nije svestan mogućnosti lečenja ili smatra da treba prihvatiti život sa tim. Najveća stopa neinformisanosti o mogućnostima lečenja UI je u UK, gde 47% ispitanika nije upoznato sa mogućnostima lečenja.  U Italiji, 46% ispitanika je izjavilo da nisu potražili profesionalnu pomoć jer su očekivali da će se UI spontano popraviti. Ista očekivanja imalo je i 38% ispitanika iz Holandije, 35% iz UK, 33% iz Nemačke i 32% iz Francuske.

 • Ne prihvatajte UI

Istina je, zapravo, da u većini slučajeva UI može biti tretirana ili izlečena različitim vidovima lečenja. Prof. Christopher Chapple, generalni sekretar EAU, objašnjava: “Mnogo ljudi je pogođeno UI i skorije studije pokazuju da ona značajno utiče na kvalitet života. Srećom, postoje različite mogućnosti za tretman počev od upotrebe higijenskih uložaka do operativnog lečenja. Zaista nema razloga za stid. Ne uzimajte problem zdravo za gotovo. Razgovarajte o svom problemu sa lekarima  kako biste pronašli najbolje rešenje za vas.”

 • O istraživanju

Istraživanje je sprovedeno pod pokroviteljstvom EAU povodom obeležavanja nedelje urologije (Urology Week 20-24. Septembar 2021.). Preko 3000 ispitanika iz opšte populacije iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije i Holandije odgovorilo je na pitanja vezano za njihovo iskustvo i saznanja o UI.Broj ispitanika po zemljama:

Nemačka: 610

Francuska: 609

Italija: 606

Holandija: 604

UK: 600

 • Reference:

1. https://eurohealth.ie/women_and_incontinence_2018/

2. EAU Urology Survey 2021 [Conducted in July 2021

Упркос значајном ангажовању својих ресурса у борби са епидемијом изазваном вирусом COVID-19, Универзитетски клинички центар Ниш и Клиника за урологију активно учествују у промоцији европске Недеље урологије, пратећи своју мисију и визију, подржавајући разноврсне научно-стручне активности.

Сваког септембра Европско удружење за урологију организује Недељу урологије (Urology week), међународну кампању за подизање свести о уролошким болестима и њиховом лечењу. Ове године, Недеља урологије одржава се од 20. до 24. септембра и тематски је фокусирана на проблем инконтиненције. Европско удружење за урологију позвало је националне уролошке асоцијације и појединце да заједнички учествују у промоцији уролошког здравља.

У оквиру обележавања Недеље урологије, национално удружење Србије, организовало је међународни симпозијум Уролошке секције СЛД под називом "Изазови савремене урогинекологије", који је одржан 3. септембра 2021. у Лесковцу . Представљени су резултати најновије студије - анкете EAU о уринарној инконтиненцији иy јула 2021. године, а свој допринос обележавању Недеље урологије, лекари УКЦ Ниш, дали су и едукативним медијским наступима, на тему инконтиненције урина.

   

Стручњаци нишког УКЦ-а у области урологије проф. др Драгослав Башић и проф. др Иван Игњатовић, на сајту са Европског удружења за урологију објавили су и један од бројних случајева са Клинике за урологију ,а који је директан пример овогодишње теме којој је посвећена Недеља урологије.

Оно што је како током обележавања међународне Недеље урологије, тако и након тога доступно пацијентима који имају потребу за саветом стручњака, с обзиром на осетљиву епидемиолошку ситуацију у целом свету, свакодневна доступност стручњака путем мејла ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ), као и путем телефона .

   

Са Клинике за Урологију УКЦ Ниш, позивају све заинтересоване пацијенте који имају тегобе у виду инконтиненције урина, да се обрате уролозима како би се што боље информисали о актуелним дијагностичко - терапијским процедурама које могу добити у овој установи

 

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш