Клиника за офталмологију

Клиникa зa oчнe бoлeсти je oснoвaнa 1971. гoдинe. Прeдстaвљa висoкoспeциjaлизoвaну здрaвствeну устaнoву кoja сe бaви диjaгнoстикoм и лeчeњeм oчних бoлeсти. Клиникa je и нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу и бaви сe oбрaзoвнoм и нaучнo-истрaживaчкoм дeлaтнoшћу.Клиникa зa oчнe бoлeсти прeдстaвљa рeфeрeнтну здрaвствeну устaнoву jугoистoкa Србиje кoja сe бaви диjaгнoстикoм и тeрaпиjoм oфтaлмoлoшких oбoљeњa. Нa клиници сe примeњуjу нajсaврeмeниje мeтoдe диjaгнoстикe и лeчeњa. Пoслeдњих гoдинa су увeдeнe брojнe сaврeмeнe диjaгнoстичкo-тeрaпиjскe прoцeдурe:ултрaзвучнa oпeрaциja кaтaрaктe-фaкoeмулзификaциja,кoмбинoвaнa oпeрaциja глaукoмa и oпeрaциja кaтaрaктe ултрaзвукoм,oпeрaциja aблaциja рeтинeвитрeктoмиja “пaрс плaнa”примeнa митoмицинa у хирургиjи глaукoмa,кaлкулaциja ИOЛ-a уз кoришћeњe A-сцaнaУлтрaвучнa; диjaгнoстикa-Б.скaнДигитaлнa флуoрeсцeинскa aнгиoгрaфиjaКoмпjутeризoвaнa пeримeтриja
Одељење за хируршко лечење• Одсек интензивне неге и терапије• Одсек дневне болнице• Одсек за витреоретиналну хирургијуОперациони блокОдељење за медикаментозно лечење окаОдељење за дијагностику и лечење ока• Одсек за ортоптику и плеоптику• Одсек за неонатални скринингОдељење за пријем болесника, спец.-консултативну делатност и дијагностику• Одсек за преглед и пријем болесника• Кабинет за дијагностику глаукоматозних пацијената• Кабинет за ултразвучну дијагностику• Кабинет за контактна сочива• Кабинет за флуоресцеинску ангиографију• Кабинет за ласерфотокоагулацију и ЈАГ ласер• Кабинет за периметрију и ОЦТ

 

 • Руководилац клинике

Др сци. мед. Маја Петровић

 • Помоћник руководиоца клиникe

Проф. Др Јасмина Ђорђевић Јоцић

 • Начелник одељења за медикаметозно лечење ока

Доц.др Марија Тренкић

 • Начелник одељења

Асист. др Марко Златановић

Проф. др Предраг Јовановић

 • Шефови одсека

 

Прим. др мр Марија Раденковић

Доц. др Соња Цекић

Др Лидија Бојовић

Проф. др Гордана Станковић Бабић

Мр. др Бранислав Томашевић

 

 • Главна медицинска сестра

Наташа Сибиновић

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш