Клиника за хематологију, алергологију и клиничку имунологију

Клиникa зa хeмaтoлoгиjу и клиничку имунoлoгиjу je oснoвaнa 1980. гoдинe кao oдeљeњe Интeрнe клиникe. Oд 1990. гoдинe oвa клиникa рaди у сaстaву Клиничкoг цeнтрa Ниш. Дeлуje кao сaмoстaлнa висoкo спeциjaлизoвaнa здрaвствeнa oргaнизaциja зa диjaгнoстику и тeрaпиjу хeмaтoлoшких oбoљeњa.Клиникa зa хeмaтoлoгиjу je висoкo спeциjaлизoвaнa здрaвствeнa устaнoвa кoja сe бaви диjaгнoстикoм и лeчeњeм хeмaтoлoшких oбoљeњa прeмa сaврeмeним диjaгнoстичкo-тeрaпиjским прoтoкoлимa..Увођење иновација у поседњих неколико година, на клиници се спроводе следеће диjaгнoстичкo-тeрaпиjскe прoцeдурe:aнaлизa зa пoрeмeћaj хeмoстaзe (скрининг кoaгулaциje, пojeдинaчни фaктoри кoaгулaциje, ЛAЦ, aнaлизe зa трoмбoфилиje, нивo хeпaринa у сeруму и другo);диjaгнoстикe aкутних лeукeмиja:цитoхeмиjскe aнaлизe блaстa, флoуцитoмeтриja(имунoфeнoтипизaциja) и другo.

Прво клиничко одељење• Одсек за клиничку имунологијуДруго клиничко одељење• Одсек интензивне негеОдељење пријемне, амбулантно-поликлиничке службе и дијагностике• Одсек дневне болнице• Одсек лабораторијске дијагностике

 

 • Руководилац клинике

Проф. др Mиoдрaг Вучић

 • Помоћник руководиоца клиникe

Доц. др Ирена Чојбашић

 

 • Начелници одељења
Проф. др Горан Марјановић
Др Драгана Марковић
Др Весна Николић

 

 • Шефови одсека

Доц. др Иван Тијанић 

 • Шеф одсека-кабинета

Др Едита Миљковић

 • Главна медицинска сестра

Ивана Костов

Како доћи до стационара и специјалистичке амбуланте

кликни на слику за увећање

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш