Контакт телефони

Назив организационе јединице

Телефон

Напомена

(време заказивања)

1. Клиника за општу хирургију

 Дигестивна хирургија

Стационар

018 / 415-87-00
018 / 415-87-03

8h-14h

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-995

8h-14h

Информације о пацијентима - шок соба

064 / 5943-888

14h-15h

 Ендокрина хирургија и хирургија дојке

Стационар

018 / 4158-650

8h-14h

Клиника за грудну хирургију

Стационар

018 / 415-87-50  

2. Клиника за васкуларну хирургију

Стационар

018 / 4158-900

 

3. Клиника за пластичну хирургију

Стационар

066 / 805-15-33
018 / 415-89-50

 

Специјалистичка амбуланта

060 / 7 333 916

8h-14h

4. Клиника за кардиохирургију

Стационар

018 / 4205-111

018 / 506-971

8h-14h

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-923

8h-14h

5. Клиника за кардиоваскуларне болести

Стационар

018 / 415-83-50

 

Полуинтензивна нега

018 / 415-83-51  

Коронарна јединица

018 / 415-86-53  

Пријемна хитна амбуланта

066 / 805-15-34  

Коронарна јединица

018 / 415-86-53  

Специјалистичка амбуланта и неинвазивна дијагностика

018 / 534-155  

Инвазивна дијагностика и пејс мејкер центар

018 / 453-13-50  

Главна сестра

018 / 415-83-53  

Начелник одељења

018 / 415-83-52

 

6. Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

Стационар - инфо пулт

018 / 4158-200
066 / 88-51-53

 

Интензивна нега

018 / 415-81-56
066 / 805-14-93
 

Заказивање прегледа

018 / 4158-204

8h-14h

7. Клиника за гастроентерологију и хепатологију

Стационар

018 / 415-82-50

 

Интензивна нега

018 / 415-81-56  

Ендоскопски кабинет

018 / 415-82-55  

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-966

8h-14h

Хепатотрансплатациона амбуланта

018 / 505-928

8h-14h

8. Клиника за хематологију и клиничку имунологију

Стационар

018 / 4158-300

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-991

8h-14h

Дневна болница

060 / 733-39-17  

9. Клиника за нефрологију

Стационар

018 / 4530-127

 

Заказивање прегледа

018 / 453-08-56

8h-14h

10. Клиника за онкологију

Стационар

018 / 4530-674
 

Моноблок - зрачна терапија

018 / 539-905

 

Днрвна болница (заказивањезаконзилијум,УЗ дијагностикаи обавештењазатерапију)

018 / 4222-042

 

Главна сестра 018 / 4531-272  

Директор

018 / 4225-910
 
     

11. Клиника за кожне и полне болести

Координатор, дерматовенеролог за најхитнија стања

061 / 20-74-120  

Стационар

018 / 423-28-37

 

Заказивање прегледа

018 / 423-23-47

12h-13h

Заказивање терапијских и дијагностичких процедура

018 / 423-28-37

13h-14h

12. Клиника за инфективне болести

Информације

066 / 805-14-99  

Директор

018 / 423-22-21  

Главна сестра

018 / 423-38-85  

Специјалистичка амбуланта

066 / 805-14-99

8h-14h

13. Клиника за дечије интерне болести

Информације

018 / 423-41-90

 

Интензивна нега

018 / 423-41-90

 

Неурологија - одељење

018 / 4227-838

 

Ендокринологија, гастроентерологија, хематологија, реуматологија, имунологија

018 / 453-2099

 

Кардиологија

064 / 594-34-33

 

Пулмологија

064 / 594-43-32

 

Пулмологија - заказивање

066 / 66-22-331

 

Нефрологија, неонатологија, радилогија - заказивање

064 / 594 34 32

 

Дневна болница

066 / 66-22-332

 

Неурологија, неуропедијатрија ЕЕГ

066 / 66-22-330

 

Имунолошка-биолошка лабораторија

066 / 66-22-333

 

Дечија хематоонкологија 018 / 420-01-01  

14. Клиника за дечију хирургију и ортопедију

Стационар

018 / 453-20-98

 

Заказивање прегледа

061 / 453-20-98

8h-14h

15. Клиника за плућне болести

Информације

066 / 805-15-43

8h-14h

16. Клиника за неурологију

Стационар

018 / 4158-400

 

Интензивна нега

018 / 4158-404

8h-14h

Специјалистичка амбуланта  (у КЗЗМЗ)

018 / 4593-120

8h-14h

Пријемна амбуланта (сутурен клинике)

018 / 4537-599

 

Кабинет за неурофизиолошку дијагностику ЕМНГ и ЕП

018 / 4222-488

8h-14h

Одељење клиничкене урологије за добијање информација и дијагностикуЕЕГ

018 / 4532-421

8h-14h

Одељење за церебро васкуларне болести–информације

018 / 4537-600

 

Директор

018 / 415-84-03  

Главни техничар

018 / 415-84-02  

17. Клиника за психијатрију

Информације

018 / 460-13-30

 

ОДТМП1- Стационар

lokal 119

 

ОДТМП2- Стационар

lokal 122

 

Специјалистичка амбуланта  КЗЗМЗНиш

018 / 459-31-20

14h-2030h

Дневна болница

lokal 104

 

18. Центар за заштиту менталног здравља

Одељењез а дечијуи адолесцентну психијатрију и дневна болница за децу и младе КЗЗМЗ

018 / 423-87-06

 

Дневна болница за одрасле

018 / 423-77-65

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 423-87-07

8h-14h

Кабинети

018 / 423-07-78

8h-14h

Социјални радниk

018 / 423-77-65

8h-14h

19. Клиника за неурохирургију

Стационар - пулт

018 / 415-84-50

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-994

8h-14h

Стационар - пулт

018 / 415-84-52  

20. Клиника за отропедију и трауматологију

Стационар

018 / 4158-500

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-938

8h-14h

21. Клиника за урологију

Стационар

018 / 415-85-50

 

Специјалистичка амбуланта  

018 / 506-996

8h-20h

22. Клиника за гинекологију и акушерство

Пријемно одељење (шалтер)

018 / 505-902

 

Одељење стерилитета

018 / 505-904

018 / 4203-262

13h-15h

Одељење патологије трудноће

018 / 505-912

 

23. Клиника за очне болести

Инфо

018 / 506-956

 

Стационар

018 / 4232-367

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 4224-925

8h-14h

Кабинетза страбологију

018 / 4234-881

8h-14h

24. Клиника за болести ува, грла и носа

Информацијео пацијентимаи заказивањепрегледа

 

 

Специјалистичкеа мбуланте и остали кабинети – заказивање

 

8h-14h

Одељење ларингологије

018 / 505-916  

Одељење ринологије и отологије

018 / 505-964  

Секретарица

018 / 506-913  

25. Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију

Рехабилитација за одрасле

018 / 453-24-90

 

Рехабилитација за децу

018 / 453-12-62

 

26. Ургентни центар

Информације

018 / 4158-000
018 / 4158-003
018 / 4158-006

 

27. Центар за радилогију

Магнетна резонанца (стари део)

018 / 4202-040

 

Магнетна резонанца - Нови КЦ

018 / 4158-100

 

Компјутеризована томографија - CT

018 / 4202-041

 

Мамографија 060 / 7-333-930  
Информације / шалтер (нови део) 018 / 415-81-02  
Директор (нови део) 018 / 415-81-01  
Директор (стари део) 018 / 422-14-69  
Главни техничар 018 / 415-81-03  

28. Центар за минимално инвазивну хирургију

Стационар

018 / 415-86-00

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-940

8h-14h

29. Центар за патологију и патолошку анатомију

Инфо

018 / 4234-092

 

30. Центар за нуклеарну медицину

Инфо

018 / 422-43-64

 

31. Центар за медицинску и клиничку биохемију

Лабораторија - Нови део

018 / 415-88-01

00h-24h

Лабораторија - Стари део

018 / 423-22-10 00h-24h

Иформације о лабораторијском раду

018 / 4232-210

 

Пријемна амбуланта

018 / 4535-666

7h-15h

Имунолошка амбуланта

018 / 453-48-50 730h-1430h

32. Клиника за анестезиологију и интензивну терапију

Информације

018 / 4158888 8h-14h

Одељење интензивне терапије А1

018 / 415-81-04 11h-12h и 16h-17h

Одељење интензивне терапије Б1

018 / 415-89-52 11h-12h и 16h-17h

Одељење интензивне терапије А

066 / 805-15-56 11h-12h и 16h-17h

Реанимација - Клиника за дечију хирургију

066 / 805-16-75  

Реанимација - Клиника за ОРЛ и очне болести

066 / 805-15-52  

Реанимација - Клиника за кардиохирургију

064 / 594-684  

Директор

018 / 415-88-81 08h-1430h

Главна сестра

018 / 415-88-82 08h-1430h

Начелник одељења

018 / 415-88-80 08h-1430h
 

 Преузмите ПДФ документ са бројевима телефона ОЈ Клиничког Центра Ниш

За све непријатности приликом позивања ових бројева, молимо Вас да се писмено обратите Управи Клиничког центра.

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш