Нормативни акти

У складу са законским прписима, Клинички центар Ниш је донео своја нормативна акта:

 1. Одлука о коришћењу приватних путничких возила за злужбена путовања
 2. Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена у Клиничком центру Ниш
 3. Одлука о увођењу рада по позиву
 4. Одлука о забрани дискриминације родитеља који у својству пратилаца бораве у Клиничком Центру Ниш
 5. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у Клиничком центру Ниш
 6. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у Клиничком центру Ниш
 7. Пословни кодекс запослених у Клиничком центру Ниш
 8. Правила о начину употребе ватреног оружија од стране лица која врше послове непосредног физичког обезбеђења
 9. Правила заштите од пожара за Клинички центар Ниш
 10. Правилник о благајничком пословању у Клиничком центру Ниш
 11. Правилник о буџетском рачуновоству
 12. Правилник о донацијама, поклонима, легатима и медицинској опреми која се преузима ради коришћења
 13. Правилник о начину евидентирања, класификацији и архивирању документарног материјала УКЦ Ниш
 14. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Клиником центру Ниш
 15. Правилник о кућном реду
 16. Правилник о магацинском пословању Центра за медицинско снабдевање  - Болничка апотека Клиничког центра Ниш
 17. Правилник о магацинском пословању службе за техничке и друге сличне послове Клиничког центра Ниш
 18. Правилник о начину и роковима вршења пописа у Клиничком центру Ниш
 19. Правилник о начину разврставања и евиденцији основних средстава ситног инвентара и потрошног материјала у Клиничком центру Ниш
 20. Правилник о допуни правилника о начину разврставања и евиденцији онсовних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у Клиничком центу Ниш
 21. Правилник о обиму, начину и роковима прегледа и испитивањима оруђа за рад, електричних иснталација и инсталација флуида, поступак њиховог одржавања у исправном стању и вођење евиденције и регулисање појединих периодичних обавеза из области безбедности на раду
 22. Правилник о организацији рада Клиничког центра Ниш у ванредном и ратном стању
 23. Правилник о печатима и штамбиљима Клиничког центра Ниш
 24. Правилник о правима и обавезама и одговорностима запослених у Клиничком центру Ниш који су под дејством алкохола или других опојних средстава
 25. Правилник о радној дисциплини
 26. Правилник о радној одећи и обући
 27. Правилник о стручном усавршавању запослених Клиничког центра Ниш
 28. Правилник о условима и поступку остваривања здравствене заштите
 29. Правилник о утврђивању података од значаја за одбрану и одређивање степена тајности и мере заштите податакау Клиничком центру Ниш
 30. Правилни о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Клиничком центру Ниш по основу резултата рада
 31. Програм оспособљавања запослених Клиничког центра Ниш за безбедан и здрав рад
 32. Статут Универзитетског Клиничког центра Ниш
 33. Стратегија управљања ризиком у Клиничком центру Ниш
 34. Упутство о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла у Клиничком центру Ниш и поступање са лешом
 35. Упуство о начину поступања запослених на пословима обезбеђења приликом контроле и спречавања неовлашћеног изношења имовине Клиничког центра Ниш
 36. Упутство о употреби и чувању штамбиља лекара Клиничког центра Ниш
 37. Упутство за пријављивање кварова ван радног времена и у дане викенда и празника
 38. Упутство за  пријављивање и одклањање кварова од екстерних сервисера
 39. Упутство за рад чувара - ватрогасаца
 40. План управљања отпадом у Клиничком центру Ниш
 41. Упутство о начину и поступку преузимања апарата између ОЈ у Клиничком центру Ниш
 42. Одлука о увођењу и обиму приправности у Kлиничком центру Ниш
 43. Одлука о увођењу и обиму дежурства у Клиничком центру Ниш
 44. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача
 45. Закон о здравственој документацији
 46. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
 47. Упутство о начину поступања запослених у вези завођења аката и уписивања у основну евиденцију
 48. Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 49. Правилник о начину и поступку коришћења моторних возила
 50. Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога за службена путовања
 51. Правилник о службеним путовањима запослених
 52. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 53. Правилник о репрезентацији у УКЦ Ниш
 54. Измене и допуне каталога радних места
 55. Правилник о додели повеља, плакета, захвалница УКЦ Ниш
 56. Правилник о организацији и систематизацији послова и Каталог радних места УКЦ Ниш
 57. Правилник о коришћењу друштвених мрежа у КЦ Ниш
 58. План за остваривање и унапређивање родне равноправности у УКЦ Ниш
 59. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности УKЦ Ниш
 60. Правилник о ИKТ безбедности УKЦ Ниш
 61. Правилник о заштити података личности УKЦ Ниш

Сви документи су у PDF формату и можете прузети кликом на наслов!

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш