Јавне набавке 2016

Предходна обавештења за 2017.год.

Упутство за преузимање документа

Назив јавне набавке Датум промене
ЈН 1.1.14 / 2016 - Материјал за дијализу 12.04.2017.год
ЈН 1.1.26 / 2016 - Природни гас 29.02.2016.год
ЈН 1.2.10 / 2016 - Специфични лекарски преглед за раднике у зони зрачења 12.02.2016.год
ЈН 1.1.21 / 2016 - Специфични потрошни медицински материјал за кардиологију и радиологију 30.06.2017.год
ЈН 1.1.37 / 2016 - Материјал за посебне намене 04.04.2016.год
ЈН 1.1.24 / 2016 - Прехрамбени производи за исхрану болесника 30.05.2016.год
ЈН 1.2.44 / 2016 - Услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова опреме лифтова 18.02.2016.год
ЈН 1.2.12 / 2016 - Вршење техничког прегледа објекта "Реконструкција и доградња центра за радиологију-магнетна резонанца ради уградње нове опреме" 22.02.2016.год
ЈН 1.2.2 / 2016 - Услуге осигурања 22.03.2016.год
ЈН 1.1.6 / 2016 - Ендопротезе у ортопедији 12.04.2017.год
ЈН 1.1.17 / 2016 - Шавни материјал 12.04.2017.год
ЈН 1.1.19 / 2016 - Хемикалије, реагенси и потрошни лабораторијски материјал 07.04.2017.год
ЈН 1.1.15 / 2016 - Општи санитетски и медицински потрошни материјал 14.07.2017.год
ЈН 1.2.43 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме у вешерају 08.03.2016.год
ЈН 1.1.16 / 2016 - Дезинфекциона средства 12.07.2017.год
ЈН 1.2.28 / 2016 - Одржавање, контрола и поправка са заменом резервних делова постројења за хемијску прераду воде са пратећом опремом 09.03.2016.год
ЈН 1.2.1 / 2016 - Организовани превоз радника 24.08.2016.год
ЈН 1.1.18 - К / 2016 - Специфични потрошни медицински материјал за потребе Клинике за кардиоваскулану са трансплантационом хирургијом 07.04.2017.год
ЈН 1.1.13 / 2016 - Остали уградни материјал по партијама 07.07.2017.год
ЈН 1.2.23 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова произвођача опреме "Jonhnson@Jonhson" 3016.03.2016.год
ЈН 1.1.20 / 2016 - Медицински потрошни материјал за анестезију 12.07.2017.год
ЈН 1.1.25 / 2016 - Енергенти, медицински и остали гасови 17.05.2016.год
ЈН 1.2.11 / 2016 - Израда плана заштите од пожара 04.04.2016.год
ЈН 1.2.46 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова возила 13.04.2016.год
ЈН 1.2.29 / 2016 - Одржавање програма "NEXT BIZ" 23.03.2016.год
ЈН 1.1.30 / 2016 - Специфични технички материјал 13.04.2017.год
ЈН 1.1.7 / 2016 - Остали уградни материјал у ортопедији 11.07.2017.год
ЈН 1.1.28 / 2016 - Материјал за одржавање чистоће 25.05.2016.год
ЈН 1.1.18 / 2016 - Специфични потрошни материјал 07.04.2017.год
ЈН 1.2.42 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова расхладних уређаја 24.01.2017.год
ЈН 1.2.52 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме, инсталација система за дојаву пожара и детекцију цурења гаса у гасној котларници 04.05.2016.год
ЈН 1.1.24-1 / 2016 - Прехрамбени производи за исхрану болесника 07.07.2016.год
ЈН 1.2.5 / 2016 - Испитивање и контрола безбедносне опреме 28.04.2016.год
ЈН 1.2.48 / 2016 - Хемијско прање и чишћење централне климе и котларница по партијама 18.05.2016.год
ЈН 1.2.46 по / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова возила 11.05.2016.год
ЈН 1.1.21 П/ 2016 - Специфични потрошни медицински материјал за кардиологију и радиологију 07.04.2017.год
ЈН 1.2.16 / 2016 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Toshiba", "Afga", "IMS", "Shimatzu", "Ziehm imaging" и "Hitachi Aloka Medical" 12.07.2017.год
ЈН 1.1.35 / 2016 - Канцеларијски материјал 04.07.2017.год
ЈН 1.1.31 / 2016 - Радиоактивни извори са уградњном Ir192 12.05.2016.год
ЈН 1.2.50 / 2016 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова централног система надзора и управљања аутоматике и опреме електроормана у топлани и подстаницама Одсека гасне котларнице 11.05.2016.год
ЈН 1.1.1 / 2016 - ЛЕКОВИ са листе Д, ван листе и галенски препарата 30.06.2017.год
ЈН 1.2.13 / 2016 - Услуге репрезентације - хотелске услуге за потребе кардиохируршких екипа 16.05.2016.год
ЈН 1.2.20 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова aпарата за дијализу произвођача „Fresenius“ и „Gambro“ 10.04.2017.год
ЈН 1.2.24 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова oпреме „Аeskulap“, „Karl Storz“, „Olympus“ и„Pentax“, за 2016. годину, за потребе Клиничког центра Ниш 07.07.2017.год
ЈН 1.2.46 по-1 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова возила 03.06.2016.год
ЈН 1.2.49 / 2016 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова гасне котларнице са припадајућим подстаницама 24.06.2016.год
ЈН 1.2.3 / 2016 - Телекомуникационе услуге L3VPN, интернет и wеб хостинг-а 15.06.2016.год
ЈН 1.2.25 / 2016 - Услуге одржавања и поправке са заменом резеревних делова машине за екстракорпорални крвоток произвођача „TERUMO“ 28.06.2016.год
ЈН 1.2.47 / 2016 - Услуге одржавања, прегледа и сервисирања горионика са заменом рез. делова, опреме на инсталацији гасних рампи и опреме на инсталацији лож уља 16.06.2016.год
ЈН 1.1.38 / 2016 - Рендгенска цев за апарат Axiom Artis dFc сер. бр. 35928, произвођача Siemens 05.07.2016.год
ЈН 1.1.59 / 2016 - Ултразвучни апарат са вагиналном и абдоминалном сондом 19.05.2016.год
ЈН 1.2.13 по / 2016 - Услуге репрезентације - хотелске услуге за потребе кардиохируршких екипа 08.06.2016.год
ЈН 1.1.13 П / 2016 - Остали уградни материјал по партијама 07.07.2017.год
ЈН 1.1.19 П / 2016 - Хемикалије, реагенси и потрошни лабораторијски материјал 05.07.2016.год
ЈН 1.1.16-1 / 2016 - Дезинфекциона средства 12.04.2017.год
ЈН 1.2.17 / 2016 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Siemens" 11.07.2017.год
ЈН 1.1.25-1 / 2016 - Енергенти, медицински и остали гасови 06.07.2016.год
ЈН 1.2.22 / 2016 - Одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "GENERAL ELECTRIC" и ултразвучних апарата разних произвођача 10.07.2017.год
ЈН 1.1.19-1 / 2016 - Хемикалије, реагенси и потрошни лабораторијски материјал

14.07.2017.год

ЈН 1.2.51 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова електричних мотора и пумпи 01.07.2016.год
ЈН 1.2.24 П / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова oпреме „Аeskulap“, „Karl Storz“, „Olympus“ и„Pentax“, за 2016. годину, за потребе Клиничког центра Ниш 10.04.2017.год
ЈН 1.2.30 - Услуге одрђавања серверског система "Astreos pacs" 09.08.2016.год
ЈН 1.2.39 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме произвођача "Karl Zais" 08.07.2016.год
ЈН 1.1.21-1 / 2016 - Специфични потрошни медицински материјал за кардиологију и радиологију 10.10.2016.год
ЈН 1.2.49 - ПО / 2016 - Услуге одржавања и поправки са заменом резер. делова котловских постројења и припадајуће опреме и инсталац. гасне котларнице 09.08.2016.год
ЈН 1.2.26 / 2016 - Одржавањe и поправкa са заменом резервних делова произвођача „Erba“, „Аwareness“, „Biosystem“, „ZM Cryogenic Technology“ и „Beckman Coulter“, „Instrumentation Laboratory“ 07.07.2017.год
ЈН 1.2.18 / 2016 - Услуге одрзавања система IMPAC MOSAIQ, proizv. ELEKTA Ltd 22.07.2016.год
ЈН 1.2.8 / 2016 - Контрола апарата за зрачење за потребе Клиничког центра Ниш 29.07.2016.год
ЈН 1.1.38-1 / 2016 -Рендгенска цев за апарат произвођача Еи Југорендген - Rastix са Provario RF командним столом, са заменом 22.08.2016.год
ЈН 1.2.40 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова апарата за ултразвучну операцију катаракте и операционих ласера и АРЦ ласера по партијама 04.08.2016.год
ЈН 1.1.40 / 2016 - Оловне плоче за потребе Центра за нуклеарну медицину 29.07.2016.год
ЈН 1.1.29 / 2016 - Технички материјал 07.07.2017.год
ЈН 1.1.7-1 / 2016 - Остали уградни материјал у ортопедији 11.07.2017.год
ЈН 1.2.52 ПО / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме, инсталација система за дојаву пожара и детекцију цурења гаса у гасној котларници 12.01.2017.год
ЈН 1.2.22 П / 2016 - Одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "GENERAL ELECTRIC" и ултразвучних апарата разних произвођача 05.01.2017.год
ЈН 1.1.39 / 2016 - ЕКГ апарат за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести 27.09.2016.год
ЈН 1.2.15 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова монитора, ЕКГ апарата, тест оптерећења, дефибрилатора, холтера, КТГ апарата и респиратора разних произвођача 14.09.2016.год
ЈН 1.1.1-1 / 2016 - ЛЕКОВИ са листе Д, ван листе и галенски препарата 07.04.2017.год
ЈН 1.1.30-1 / 2016 - Специфични технички материјал 10.10.2017.год
ЈН 1.2.3-1 / 2016 - Комуникационе услуге фиксне и мобилне телефоније 27.10.2016.год
ЈН 1.2.4 / 2016 - Дератизација, дезинфекција и дезинсекција 14.10.2016.год
ЈН 1.2.50 - 1 / 2016 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова централног система надзора и управљања аутоматике и опреме електроормана у топлани и подстаницама Одсека гасне котларнице 06.10.2016.год
ЈН 1.1.41 / 2016 - Пумпе за механичку потпору рада срца 30.06.2017.год
ЈН 1.2.7 / 2016 - Очитавање ТЛД за раднике у зони јонизујућег зрачења (отвореног и затвореног извора) 17.10.2016.год
ЈН 1.2.45 / 2016 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача Medtronic 31.10.2016.год
ЈН 1.2.21 / 2016 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача Nihon Kohden, Hamilton, Melag, Fisher&Paykel Healthcare i SLE Ltd. 12.01.2017.год
ЈН 1.2.9 / 2016 - Периодични лекарски преглед за раднике у зони зрачења, раднике обезбеђења и возаче – општи 21.10.2016.год
ЈН 1.2.51 ПО / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова пумпи гасне котларнице и подстаница 07.11.2016.год
ЈН 1.1.29 - 1 / 2016 - Технички материјал 08.01.2018.год
ЈН 1.1.33 / 2016 - Ситан инвентар медицински 06.12.2016.год
ЈН 1.2.33 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме и инсталација медицинских гасова 08.11.2016.год
ЈН 1.1.38 - 2 / 2016 - Набавка ренгенске цеви за дигиталну скопију РС 50 произвођача Shimatzu 12.12.2016.год
ЈН 1.2.53 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова возила 15.11.2016.год
ЈН 1.2.25 - 1 / 2016 - Услуга одржавања и поправке са заменом резеревних делова машине за екстракорпорални крвоток произвођача „ТЕРУМО“ 06.12.2016.год
ЈН 1.1.32 / 2016 - Потрошни технички материјал за стерилизацију 13.12.2016.год
ЈН 1.1.18 - 1 / 2016 - Наставци за ласер сонде за потребе Клинике за очне болести 30.06.2017.год
ЈН 1.2.9 - 1 / 2016 - Периодични лекарски преглед за раднике у зони зрачења, раднике обезбеђења и возаче – општи 15.11.2016.год
ЈН 1.2.19 / 2016  - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Drager" 25.01.2017.год
ЈН  1.1.36 / 2016 - Службена одећа и текстил 26.12.2016.год
ЈН 1.2.14 / 2016 - Одржавање и замена филтера за ламинарне коморе 18.11.2016.год
ЈН 1.3.6 / 2016 - Замена oхладног снопа на два котла котларнице у Кнез Селу 02.12.2016.год
ЈН 1.3.4 / 2016 - Уградња централа за аутоматску дојаву пожара, са свом пратећом опремом 16.12.2016.год
ЈН 1.1.44 / 2016 - Блатекс, за потребе Клинике за кардиоваскуларне болести 10.01.2017.год
ЈН 1.1.25 - 2 / 2016 - Уље за ложење средње С - Мазут С 29.12.2016.год
ЈН 1.3.5 / 2016 - Инвестициони радови за део изградње хемато-онклошког одељења за лечење деце оболелих од малигних болести 06.12.2016.год
ЈН 1.1.33-1 / 2016 - Ситан инвентар медицински 30.12.2016.год
ЈН 1.2.33 ПО / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме и инсталација медицинских гасова 01.12.2016.год
ЈН 1.2.27 / 2016 - услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача „Proxima” и „Erbe”, „Tekno“ и „Cherion” 13.04.2017.год
ЈН 1.2.50-1-ПО / 2016 - Одржавање и сервисирање са заменом резервних делова централног система надзора и управљања аутоматике комплет за гасну котларницу Клиничког центра Ниш 06.12.2016.год
ЈН 1.1.38-1-П / 2016 -Рендгенска цев за апарат произвођача Еи Југорендген - Rastix са Provario RF командним столом, са заменом 26.12.2016.год
ЈН 1.2.25-П / 2016 - Услуге одржавања и поправке са заменом резеревних делова машине за екстракорпорални крвоток произвођача „TERUMO“ 23.12.2016.год
ЈН 1.2.52 ПО 2 / 2016 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме, инсталација система за дојаву пожара и детекцију цурења гаса у гасној котларници 27.12.2016.год
ЈН 1.2.34 / 2016 - Одржавања лабораторијског информационог система, за потребе Центра за биохемијску лабораторију Клиничког центра Ниш 23.01.2017.год
ЈН 1.2.37 / 2016 - Услуге одрзавања и поправки са заменом резервних делова ласер камера производјаца "Кодак" 16.01.2017.год
ЈН 1.2.48 ПО / 2016 - Услуге чишћења опреме и инсталација гасне котларнице од отпадних продуката технолошког процеса и других нечистоћа 18.01.2017.год
ЈН 1.1.33 - 2 / 2016 - Ситан инвентар медицински – апарат за бушење и апарат за сечење костију 01.02.2017.год
ЈН 1.1.38-2-П / 2016 - Рендгенска цев за апарат за дигиталну скопију - RS 50 Shimadzu 27.12.2016.год
ЈН 2.2.26 / 2016 - Одржавања и поправки са заменом резервних делова инфузионих пумпи 23.01.2017.год

 

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш