Етички кодекс КЦ Ниш

На основу члана 27. а у вези са чланом 53. став 2. Статута Клиничког центра Ниш, Управни одбор Клиничког центра Ниш, на седници одржаној 25.07.2017. године, доноси


Етички кодекс
Клиничког центра Ниш


Члан 1.

Овим Правилником утврђују се етичка начела у обављању професионалних дужности здравственог особља Клиничког центра Ниш (у даљем тексту: Клинички центар).

Члан 2.

Лекари, сестре, болничари, административни и сви други радници Клиничког центра су дужни да поштују морални закон и моралне принципе медицинске професије: добротворност, праведност, поштовање личности и поштовање живота.

Члан 3.

Примарни циљеви лекара и свих медицинских радника су да сачувају људски живот, да лече, да ублаже бол и патње болесника, увек штитећи њихове најбоље интересе, и у случајевима тешких и неизлечивих обољења.

Члан 4.

Ради остварења постављених циљева, Хипократови ученици су дужни да усавршавају сопствено знање и компетенције, да следе најбоље моралне и стручне стандарде. Ниједан циљ не оправдава употребу свих средстава и метода постизања циљева и ниједна ситуација не сме бити оправдање за кршење моралних и стручних стандарда.

Члан 5.

Лекари, све остало медицинско и немедицинско особље, нико не сме да искоришћава, злоставља и дискриминише пацијенте или било кога на било којој основи: пола, старости, стања здравља, духовних особености, социјалног порекла или статуса, расе, националних, верских и политичких уверења.

Члан 6.

На лечење пацијената и остваривање других професионалнихциљева и задатака, на избор у органе и тела управљања, никада и никако не смеју да утичу интервенције, лобирања, уцене, притисци, мито, корупција, мотиви зараде и слицни видови компромитовања, чиме се, иначе, крше стручни критеријуми, етички принципи и правне норме.

Члан 7.

Сви Хипократови ученици и сви сарадници Хипократових ученика су одговорни за безусловно само-поштовање личне и професионалне аутономије. То подразумева и јавну одбрану аутонимије од било којег неоснованог јавног напада на лични и професионални интегритет било којег запосленог на било којој клиници или другој институцији Клиничког центра.

Члан 8.

Лекар и било који запослени у здравственој установи је дужан да поштује медицинску тајну пацијената.

Члан 9.

Лекари и други чланови колектива треба да својим личним примером показују како треба радити и односити се према болесницима, колегама, родбини болесника и било којем човеку. Треба да буду достојни поштовања и слободни да поштују.

Члан 10.

Лекари и сви други чланови колектива треба да развијају критичност, самодисциплину и правичност. Поштују и бране своју слободу и слободу других, уважавају мишљења других и настоје да буду објективни у професионалном вредновању колега и свих чланова клектива. Сва спорна питања треба да решавају у атмосфери дијалога и толеранције, сучељавањем аргумената, на основу релевантних принципа, чињеница и процене вредности.

Члан 11.

Сваки члан колектива треба да савесно преиспитује и вредније своје поступке, да открије и обелодани своје грешке. Уколико неко открије грешке својих колега, сарадника или било којег члана колектива, треба слободно да их обелодани и образложи, добронамерно а не злурадо тј. »бацањем камена на грешне«. Одговорност за последице соптвених поступака је лична одговодност, недељива и неотуђива, знак је интелектуалне и моралне зрелости тј. безусловног само-поштовања личности.

Члан 12.

Хипокрарови ученици треба да поштују и своје учитеље и своје ученике, драги су им и учитељи и ученици а најдражи су им они којима су истина и »морални закон у нама« најдражи. Учитељи треба да несебично преносе своје знање ученицима и да подстичу слободан приступ тј. критички и креативан однос ученика у процесу усвајања знања.

Члан 13.

Хипократови ученици су дужни да стриктно поштују релевантне медјународне декларације тј. медицинске етичке кодексе и стручне стандарде – и у стицању медицинског знања научним и стручним истраживањима и у примопредаји и примени знања у току лечења – и дужни су да се систематски самоедукују.

Члан 14.

Хипократови ученици су дужни да систематски испитују и процењују однос етичких норми и фактичког стања на клиникама и Клиницком центру у целини и да на основу резултата истраживања дефинишу релевантне програме и планове активности.

Члан 15.

Ниједан радник или сарадник Клиничког центра не сме да злоупотребљава ауторитет своје професије и углед институција Клиницког центра ради остваривања личних интереса или у политичке и друге сврхе. Саморекламирање није у складу са правилима медицинског етичког кодекса.

Члан 16.

Радници и сарадници Клиничког центра ако су некада у ситуацији да следе сопствене интересе, никада не смеју дозволити да ти интереси угрозе било који циљ дефинисан принципима и правилима етичког кодекса.

Члан 17.

Када је испитивање и лечење пацијента изнад или изван могућности лекара или тима лекара, дужност је лекара тј. тима лекара да болесника упуте другим лекарима или другој релевантној установи ради лечења.

Члан 18.

Лекар или било који радник или сарадник Клиничког центра, ако намерава да привремено прекине или заврши службу, треба да сагледа последице такве намере и обезбеди континуитет радног процеса.

Члан 19.

Ниједан човек, ниједан Хипократов ученик или сарадник Хипократових ученика не сме да чини зло али не треба ни да мирно, без протеста и отпора подноси зло тј. било који вид неправде. Не треба чинити другима оно што други не треба да чине нама.

Члан 20.

Хипократови ученици треба да говоре стручно-медицинским језиком, а као чланови институција Клиничког центра и као грађани су одговорни за јавно изговорену реч и културу говора.

Члан 21.

Свесни вредности тј. циљева медицинске професије, којима су посвећени, свесни моралних вредности којима су оплемењени и просветљени, те кобних последица предрасуда, непросвећености, незнања, неукуса и неморала, сваки Хипократов ученик и сваки сарадник Хипократових ученика се заветује да ће увек и у свакој ситуацији поштовати морални закон, принципе и правила етичког кодекса Клиничког центра Ниш.

Члан 22.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,

Милан Петровић, адвокат

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш