ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

25 јун

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48

Комисија за спровођење поступка продаје путем јавног надметања

отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа и отпадног алуминијума на основу Одлуке Управног одбора Клиничког центра Ниш бр. 17211/3 од 30.05.2018.год.и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр.20042 од 20.06.2018. год., расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА  ПОНОВНУ ПРОДАЈУ СТАРОГ ПАПИРА, МЕШАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА, ОТПАДНОГ ГВОЖЂА И ОТПАДНОГ АЛУМИНИЈУМАУ КЛИНИЧКОМ  ЦЕНТРУНИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Предмет продаје је:

                1.     Стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве),

2.        Мешани електронски отпад ( 200135*),

3.        Отпадно гвожђе (191212),

4.       Отпадни алуминијум (191203)

 

Почетна цена за стари папир (мешани папи - картон папир)  по кг износи 3,00 динара без ПДВ-а.

Почетна цена за стари папир (папир из архиве)  по кг износи 5,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за стари папир (мешани папир - картон папири папир из архиве)је 20 пара  по кг.

 

Почетна цена за мешани електронски отпад по кг је 5,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за мешани електронски отпад је 2,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадно гвожђе по кг је 12,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадно гвожђе је 2,00 динара по кг.

 

Почетна цена за отпадни алуминијум по кг је 95,00 динара без ПДВ-а.

Лицитациони корак за отпадни алуминијум је 5,00 динара по кг.

 

                Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум који се налази у КлиничкомцентруНиш, продаје се у виђеном и затеченом стању, у укупној количини, без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика.

Откуп отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве)мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума може извршити само учесник у поступку јавног надметања који се обавезује да изврши откуп целокупне количине.

Депозит који су учесници у поступку дужни да уплате пре спровођења поступка јавног надметања, уплаћиваће се у износу од по 10.000,00 дин.,по партији,најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања, до 10,00 часова, на жиро рачун Клиничког центра Ниш бр. 840 – 661667 – 38. Најповољнијем понуђачу у јавном надметању депозит ће бити урачунат у излицитирани износ из Уговора, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен, на жиро рачун учесника, после уплате целокупног излицитираног износа од стране најповољнијих понуђача. 

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, изабрани учесник обезбеђује транспортно средство, механизацију и радну снагу за утовар.

При преузимању отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешаног електронског отпада, отпадног гвожђа или отпадног алуминијума, вршиће се мерење ради утврђивања тачне количине, при чему трошкове мерења сносиизабрани учесник.

Отпадни стари папир (мешани папир - картон папир и папир из архиве), мешани електронски отпад, отпадно гвожђе и отпадни алуминијум, може се видети26.06.2018.год.(уторак) и 27.06.2018.год. (среда) у времену од08,00 до 12,00 часова, а на дан јавног надметања 28.06.2018.год.(четвртак) од 08,00 до 10,00 часова.

Сва ближа обавештења у вези поступка јавног надметања,могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00  до 12,00 часова.

Особа за контакт:  Милош Спасић, тел: 064 /  5943530.

Право учешћа у поступку јавног надметања за отуђење отпадног старог папира (мешани папир - картон папир и папир из архиве), отпадног гвожђа или отпадног алуминијума из Клиничког центра Ниш имају правна лица и предузетници.

Право учешћа у поступку јавног надметања за опасан отпадни материјал (мешани електронски отпад), имају правна лица која поседују интегрисану дозволу надлежног Министарства (Министарство енергетике, развоја и животне средине у складу са Законом о управљању отпадом (»Сл. гл. РС« 36/2009 и 88/2010 и 14/2016) за складиштење, транспорт и третман наведене врсте отпада.  

Представници  правних лица су у обавези да са собом понесу Извод из АПР-а о регистрацији фирме или други акт из ког се може утврдити да је лице регистровано за обављање наведене делатности, овлашћење за учешће у поступку јавног надметања, фотокопију личне карте и доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији.

Клинички центар Ниш ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 3дана од дана спроведеног поступка јавног надметања.

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором. Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити повраћај уплаћеног депозита. Уколико понуђач којије излицитирао највишу цену одустне од куповине, Уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Јавно надметање ће се одржати на дан 28.06.2018.год. (четвртак) у 12,00 часова у сали за састанке  ОЈ Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш.

 

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш